Blog

Elżbieta Książek

Elżbieta Książek

Ekspert ds. Rozwoju PPNT, odpowiada za strategię rozwoju Parku oraz system zarządzania relacjami z klientami i interesariuszami.  Od lat specjalizuje się w dziedzinie instrumentów transferu wiedzy i polityki innowacji. Obecnie między innymi koordynuje projekt ESSPO “Efficient support services portfolios for SMEs” (2016-2021), z 9 partnerami z 7 krajów UE. Projekt jest finansowany przez program z programu Interreg Europe, a jego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu – platformy współpracy sieciowej i kontaktów pomiędzy twórcami polityki i praktykami regionalnych innowacji, założonej przez Komisję Europejską. W latach 1997-2004 pracowała w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, uczestnicząc w pracach nad regionalną strategią innowacji w ramach projektu „RIS Innowacyjna Wielkopolska”. Poza tym uczestniczyła w proinnowacyjnych przedsięwzięciach PPNT: pierwszych latach działalności ośrodka transferu innowacji (początkowo FEMIRC, następnie IRC), wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Od 1999 tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE. Wielokrotnie pracowała jako niezależny ekspert dla Komisji Europejskiej oraz programów INTERREG, uczestniczyła w grupie doradczej programu rozwoju kadr naukowych PEOPLE.

Lista artykułów

Czym nie są, a czym powinny być inteligentne specjalizacje cz. 2

Czym nie są, a czym powinny być inteligentne specjalizacje cz. 1