Blog

Czym nie są, a czym powinny być inteligentne specjalizacje cz. 1

2016-11-09

Inteligentne specjalizacje nie powinny polegać na wyznaczaniu branż, dziedzin, w których można ubiegać się o środki finansowe. Zaś proces przedsiębiorczego odkrywania to nie proces badawczy, którego przedmiotem są przedsiębiorstwa a który wyznaczy takie obszary. Wiele wskazuje, że kolejne modne hasła okażą się kolejnym niewypałem. Jeśli zaś poświęcić im trochę więcej energii i refleksji mogłyby stać się receptą na tzw. pułapkę średniego rozwoju.

Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji [1]obejmuje 20 obszarów, w których jest po kilka podobszarów, zaś w każdym z nich po kilkanaście tematów. W sumie około tysiąca haseł, w które trzeba się „wpasować” ubiegając się o projekty w kilku wybranych działaniach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”. Do tego dochodzą specjalizacje regionalne, w których listy są może trochę mniej obszerne i w części pokrywają się z krajowymi, ale w sumie podwajają już i tak długą, krajową, listę. W ten sposób tworzą nikłe podstawy do transformacji polskiej gospodarki. I wcale nie chodzi o obszerność wyznaczonych specjalizacji. Choć złośliwcy twierdzą, że trudno znaleźć tematy, które nie wpisują się w specjalizacje, będę upierać się, że nie o wyznaczanie listy tematów chodzi. Wprost przeciwnie, listy specjalizacji to bardzo dobry punkt wyjścia do tworzenia inteligentnych specjalizacji. Chodzi o sprawienie, że w praktyce transformacja gospodarki w kierunku specjalizacji rzeczywiście się wydarzy.

Kłopot polega na tym, że narzucony przez Komisję Europejską wszystkim krajom korzystającym z funduszy strukturalnych wymóg inteligentnych specjalizacji oparty jest na ciekawym pomyśle wywodzącym się z kręgów akademickich. Niestety Do pomysłu tego brak jest (jeszcze) dobrych przykładów jak to powinno działać. Trudno wskazać kraj czy region, który się inteligentnie wyspecjalizował. Nie ma europejskiego lidera przedsiębiorczego odkrywania. Nie znaczy to wcale, że idea jest zupełnie chybiona. Jest ona jednym z pomysłów na odbudowę konkurencyjności europejskiej gospodarki i sprawienie, że fundusze strukturalne pomogą na trwale poszczególnym gospodarkom, a nie będą chwilowym napędzeniem koniunktury poprzez transfer środków w mniej lub bardziej potrzebną infrastrukturę. Znamy przykłady krajów, najlepszym jest Hiszpania, gdzie dokonano znacznego postępu w tworzeniu różnorakiej infrastruktury, fundusze napędziły koniunkturę, ale nie zapobiegło to zapaści gospodarki.

W kolejnym wpisie opowiem, dlaczego i w jaki sposób inteligentne specjalizacje powinny być sposobem na transformację gospodarki z wykorzystaniem szans rynkowych poprzez nowe technologie i innowacje.

[1] http://smart.gov.pl/

Elżbieta Książek

Elżbieta Książek

Ekspert ds. Rozwoju PPNT, odpowiada za strategię rozwoju Parku oraz system zarządzania relacjami z klientami i interesariuszami.  Od lat specjalizuje się w dziedzinie instrumentów transferu wiedzy i polityki innowacji. Obecnie między innymi koordynuje projekt ESSPO “Efficient support services portfolios for SMEs” (2016-2021), z 9 partnerami z 7 krajów UE. Projekt jest finansowany przez program z programu Interreg Europe, a jego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu – platformy współpracy sieciowej i kontaktów pomiędzy twórcami polityki i praktykami regionalnych innowacji, założonej przez Komisję Europejską. W latach 1997-2004 pracowała w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, uczestnicząc w pracach nad regionalną strategią innowacji w ramach projektu „RIS Innowacyjna Wielkopolska”. Poza tym uczestniczyła w proinnowacyjnych przedsięwzięciach PPNT: pierwszych latach działalności ośrodka transferu innowacji (początkowo FEMIRC, następnie IRC), wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Od 1999 tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE. Wielokrotnie pracowała jako niezależny ekspert dla Komisji Europejskiej oraz programów INTERREG, uczestniczyła w grupie doradczej programu rozwoju kadr naukowych PEOPLE.