Blog

Natalia Rymarczuk

Ma 9-letnie doświadczenie w pracy w IOB, związane, m.in. z zarządzaniem projektami, doradztwem obejmującym wsparcie m.in. pomysłodawców oraz rozwoju przedsiębiorstw; współpracą z biznesem, oświatą i NGOs, prowadzeniem warsztatów i organizacją szkoleń, a także realizacją szeroko pojętych działań PR-owych. W PPNT od 2016 roku. Od początku związana z Programem „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”, odpowiedzialna za kompleksową realizację tego projektu. Od 2018 r. koordynuje realizację projektu „MERLIN” dedykowanego szczególnie naukowcom oraz przedstawicielom start-upów z branż ICT. Uczestniczy także w konsultacjach z pomysłodawcami oraz pracach koncepcyjnych związanych z warsztatami z przedsiębiorczości.

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Administracji Europejskiej i Marketingu Politycznego) oraz wielu szkoleń i konferencji poświęconych tematyce funduszy UE, innowacjom i przedsiębiorczości.

Lista artykułów

Innowacja naukowa – między badaniami a komercjalizacją

Mentoring biznesowy – czy to się opłaca?