Blog

Mentoring biznesowy – czy to się opłaca?

2018-04-19

Mentoring w programie Erasmus for young entrepreneurs w PPNT PoznanNa wymianie doświadczeń skorzystać może zarówno mentor, jak i „mentorowany”. Najważniejsze, aby dobrze się dobrali, w czym może pomóc, np. nasz Park.

Czy praca z mentorem – nauczycielem, przewodnikiem, autorytetem – jest nam potrzebna? Czy pozwala realizować założone cele, czy może spowalnia proces uczenia się? Co może czerpać z takiej relacji sam mentor? Czy wiąże się to dla niego z wartością dodaną, czy może jednak jest to pewnego rodzaju koszt związany przede wszystkim z nakładem czasu i pracy, który może ale nie musi przynieść oczekiwanych rezultatów?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w doświadczeniach płynących z programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, realizowanego między innymi przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny. W ramach programu osoby z pomysłem na biznes wyjeżdżają do jednego z wybranych krajów europejskich, by tam pod okiem doświadczonego przedsiębiorcy zdobywać cenne doświadczenie i umiejętności, a także weryfikować i rozwijać w skali międzynarodowej swoje rozwiązanie.

Można się zastanawiać, czy będąc na początku swojej działalności biznesowej priorytetem nie powinno być jak najszybsze dopracowanie produktu/usługi pod kątem potrzeb odbiorców, przeprowadzenie niezbędnych testów sprawdzających sensowność rozwiązania i w końcu zdecydowany wzrost sprzedaży, który wymaga szerokiego wsparcia promocyjnego. Czy z punktu widzenia tak istotnych zadań, wyjazd zagranicę na minimum 3 miesiące jest dobrym pomysłem? Doświadczenia uczestników programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców pokazuje, że TAK.

Jedno z ciekawszych wyjaśnień dlaczego warto daje Bartek Mikuła, który w ramach Erasmusa wyjechał na wymianę do Berlina, nawiązując tym samym współpracę z doświadczonym przedsiębiorcą prowadzącym firmę Salisbury Ventures. Zdaniem Bartka najważniejszą wartością z udziału w tym programie było poznanie wielu różnych dróg i możliwości rozwiązania danego problemu, a przez to niewyważanie otwartych drzwi. Zostając w Polsce musiałby pewnie przejść przez „standardową” ścieżkę rozwoju pomysłu, w ramach której trzeba popełnić szereg błędów oraz przeprowadzić wiele testów, aby osiągnąć zakładane rezultaty i wynikający z nich sukces.

Duże znaczenie w takim wyjeździe odgrywa również skala działań. Zasada „powoli, małymi krokami do przodu” nie przynosi już oczekiwanych efektów, ponieważ często okazuje się, że wykonując małe, powolne kroki, w obawie przed dużym niepowodzeniem, młodzi pomysłodawcy ostatecznie nie realizują swoich planów. Rynek ulega dynamicznym zmianom podobnie jak potrzeby odbiorców, a często również konkurencja okazuje się szybsza. Warto od samego początku pracy nad pomysłem działać w szerszej, międzynarodowej skali, żeby uchronić się przed konsekwencjami nasycenia pojedynczego rynku danym tematem. Takie możliwości daje właśnie udział w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Potwierdzają to słowa uczestniczki programu – Martyny Wróblewskiej z KamKam Visuals – która na pytanie dlaczego warto wziąć udział w Erasmusie odpowiada:

Sądzę, że przedsiębiorstwa przystępujące do Erasmusa, szukają przede wszystkim partnerów, nie tyle stażystów czy pracowników. Ja dzięki Erasmusowi pracuje teraz z firmą, w której filmach dokumentalnych występuje Angelina Jolie czy książę Harry. Jeśli umiejętnie go wykorzystamy, program daje realne szanse pozyskania mocnych, zagranicznych partnerów handlowych, inwestorów i faktycznie umożliwia rozwój własnej firmy.

Korzyści dla osoby prowadzonej przez mentora wydają się oczywiste – unikatowa wiedza bazująca na doświadczeniu, możliwość weryfikacji swoich pomysłów w skali międzynarodowej, w końcu nawiązanie bezcennych kontaktów z potencjalnymi partnerami, niezwykle istotnych szczególnie na początku działalności biznesowej. A co z mentorem? Ostatecznie poświęca on swój czas i pracę na wsparcie rozwoju czyjegoś pomysłu, który na dodatek w przyszłości może okazać się konkurencyjny. To prawda, dlatego nie każdy nadaje się do pełnienia roli mentora. Osoba taka nie może kierować się obawami przed kolegami z branży, powinna być otwarta na współpracę z ludźmi pełnymi zapału, a przede wszystkim podchodzić z dużą pokorą do prowadzonej przez siebie działalności i zdobytych osiągnięć. Tylko w takiej sytuacji mentor jest w stanie otrzymać ogromną wartość z relacji z młodym pomysłodawcą. Zyskuje on wówczas cennego partnera, będącego źródłem wiedzy o rynku i odbiorcach z danego kraju, mogącego posiadać również unikatową wiedzę wyniesioną ze studiów czy dotychczasowego doświadczenia. Co ważniejsze osoba taka może wskazać nowe kierunki rozwoju działalności firmy, a to powinno być priorytetem każdego przedsiębiorcy niezależnie od stażu pracy i stopnia znajomości danej branży.

Z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską wśród doświadczonych przedsiębiorców przyjmujących młodych pomysłodawców w ramach programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców wynika, że wymiana ta przełożyła się na wzrost obrotu dojrzałej firmy oraz wzrost liczby jej pracowników. Potwierdza to tylko, że korzyści płynące z udziału w programie dotyczą nie tylko młodej osoby szukającej doświadczenia biznesowego, ale również doświadczonego mentora, który otwierając się na współpracę z mniej doświadczonymi ale pełnymi zapału i wiedzy Europejczykami daje również swojej firmie szansę na rozwój.

Jeśli przekonałam Cię do wyjazdu lub czujesz, że mógłbyś podzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem, a dzięki temu ułatwić start młodym pomysłodawcom, skontaktuj się z nami! Podpowiemy, jak wziąć udział w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (erasmus@ppnt.poznan.pl).

Erasmus for young entrepreneurs - logo - PPNT

zdjęcie: freepik.com

Natalia Rymarczuk

Związana zawodowo z zarządzaniem projektami, wsparciem biznesu i doradztwem. Wspiera rozwój pomysłów i przedsiębiorstw; współpracuje z biznesem, nauką i organizacjami związanymi z innowacyjnością oraz technologiami.

W PPNT od 2016 roku pracuje ze startupami, spinoff-ami i partnerami ze środowiska biznesowego. Kieruje projektami międzynarodowymi, które pomagają w rozwoju produktów i technologii zewnętrznych firm i startupów. Projekty i innowacyjne produkty rozwija skupiając się na ich odbiorcach. Doświadczona w budowaniu partnerstw, przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów oraz wydarzeń. Ekspert w zakresie prowadzenia warsztatów z tematów związanych z kreowaniem innowacji, w tym z modeli biznesowych. Chętnie dzieli się swoimi pomysłami. Stawia na ciągły rozwój, na udział w eventach technologicznych i szkoleniach, a także na zdobywanie wiedzy i wdrażanie jej w codziennej pracy. Prywatnie pasjonatka mikro wypraw w mniej znane zakątki swojego rodzimego Poznania i jego okolic, spotkań ze znajomymi przy dobrej kolacji, jogi i rozwiązywania zagadek – zarówno w literaturze, jak i na ekranie.