Blog

Grzegorz Cieśla

Pracownik Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w latach 2005-2022.

Grzegorz w PPNT pełnił funkcję starszego konsultanta ds. Innowacji i Transferu Technologii.

Od 2009 roku zajmował się transferem technologii oraz współpracą bezpośrednią głównie pomiędzy przedsiębiorstwami i przedstawicielami nauki.

Był kierownikiem lokalnego ośrodka sieci Enterprise Europe Network, której celem jest pomoc firmom w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności na rynku międzynarodowym oraz w procesie międzynarodowego transferu technologii, innowacji i wiedzy.

Absolwent podyplomowych studiów Master of Science In Science and Technology Commercialization – rocznego podyplomowego studium komercjalizacji technologii i wyników badań naukowych na Uniwersytecie Łódzkim / The University of Texas at Austin.

Absolwent programu stażowego TOP 500 Innovators dla najlepszych naukowców oraz specjalistów ds. transferu technologii. W ramach tego konkursu miał okazję przejść 2 miesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda, gdzie poszerzył swoją wiedzę w zakresie komercjalizacji.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, wykonywaniem analiz rynkowych oraz strategicznych, a także analiz otoczenia patentowego, a umiejętności w tym zakresie wykorzystywał w pracy w Parku.

Lista artykułów

Freedom to Operate analysis – why should you know the scope of your intellectual property rights

Opinia o innowacyjności

Badanie stanu techniki i inne analizy patentowe czyli krótko o „szybkiej ścieżce” do pieniędzy z NCBiR

Spotkania kooperacyjne – dobre przygotowanie gwarantem sukcesu

Spotkania kooperacyjne – szybkie randki z potencjalnym partnerem biznesowym