Blog

dr Katarzyna Makowska

Pracownik Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w latach 2013-2020.

Dr Katarzyna Makowska pełniła funkcję starszego specjalistę ds. analiz chemicznych PPNT.

Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2015 r. zdobyła tytuł doktora nauk chemicznych.

W pracy specjalizowała się w analizach mikroskopowych, szczególnie w analizie jakościowej azbestu. Przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego analizowała powierzchnię oraz bada skład pierwiastkowy próbek minerałów, stopów, odpadów, drewna, zabytków archeologicznych itp. Zajmowała się także analizą próbek ciekłych oraz stałych z wykorzystaniem optycznej spektrometrii emisyjnej, spektrometrii rentgenowskiej oraz metod fizykochemicznych.

Lista artykułów

Azbest