Blog

dr Katarzyna Makowska

Starszy specjalista ds. analiz chemicznych PPNT. Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2015 r. zdobyła tytuł doktora nauk chemicznych. Specjalizuje się w analizach mikroskopowych, szczególnie w analizie jakościowej azbestu. Przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego analizuje powierzchnię oraz bada skład pierwiastkowy próbek minerałów, stopów, odpadów, drewna, zabytków archeologicznych itp. Zajmuje się także analizą próbek ciekłych oraz stałych z wykorzystaniem optycznej spektrometrii emisyjnej, spektrometrii rentgenowskiej oraz metod fizykochemicznych. W PPNT pracuje od 2013 roku.

Lista artykułów

Azbest