Blog

dr hab. Jacek Guliński

Pracownik Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w latach 1995-2021.

Były Prezes Zarządu Fundacji UAM. Były Dyrektor PPNT. 

Chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych.

Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor UAM dr hab. Jacek Guliński w latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020.

Od stycznia 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Lista artykułów

Gospodarka, inflacja i stopy procentowe

Jakie są powody oszczędzania wody?

Elektromobilność a niskoemisyjność gospodarki

Big data i zagrożenia

Rewolucja 4.0 i co my na to? Refleksje z konferencji w Nantes

Innowacyjna Wielkopolska (?)

50 rocznica lądowania na księżycu

UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY, CZYLI JAKI..?

Smart Building pod Poznaniem

Polskie uczelnie przyciągają zagranicznych studentów, ale jest jeszcze trochę do zrobienia