Blog

Big data i zagrożenia

2020-01-08

W ramach lektury ostatniego zeszytu Kwartalnika Urzędu Patentowego RP (nr. 3, str.27, 2019) napotkałem na interesujący referat prof. Abramowicz (UE w Poznaniu), który odnosi się do sztucznej inteligencji i problematyki big data.

Wychodzi na to, że jeżeli mamy dostęp do bardzo wielu danych to bardzo łatwo uzyskać fałszywe wnioski.

Zobaczcie na poniższą tabelę.

ABRAHAM LINCOLN JOHN KENNEDY
Wybrany do kongresu w 1846 Wybrany do kongresu w 1946
Wybrany na prezydenta w 1860 Wybrany na prezydenta w 1960
Nazwisko sekretarki – Kennedy Nazwisko sekretarki – Lincoln
Zabity strzałem w głowę w piątek Zabity strzałem w głowę w piątek
Morderca urodził się w 1839 Morderca urodził się w 1939
Morderca strzelał w teatrze – zatrzymany w magazynie Morderca strzelał w magazynie – zatrzymany w teatrze
Nazwisko następcy – Johnson Nazwisko następcy – Johnson

 

Są to autentyczne dane. Przedstawione zbieżności są zaskakujące. Tak dalece zaskakujące, że po ich analizie możemy wnioskować przyszłość. (?)

??? ???
Wybrany do kongresu w 2046
Wybrany na prezydenta w 2060
Nazwisko sekretarki – ???
Zabity strzałem w głowę w piątek
Morderca urodzi się w 2039
Morderca będzie strzelał w ??? – zatrzymany w ???
Nazwisko następcy – Johnson

 

Nie możemy przewidzieć kilku danych (tam gdzie mamy ???) i, co ważniejsze, trudno przewidzieć nazwisko prezydenta. Tak naprawdę jest absurdem oczekiwać tak „wydedukowanego” zamachu, ale… Pamiętajmy, że im bardziej zaawansowanych narzędzi opisu świata używamy, tym więcej „nie wiemy”. Ja już nie mam szans,  ale duża część z Was ma szansę, przynajmniej te „przewidywania” zweryfikować. A morderca urodzi się już za 19 lat…

dr hab. Jacek Guliński

Prezes Zarządu Fundacji UAM, Dyrektor PPNT

Chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych.

Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor UAM dr hab. Jacek Guliński w latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.