Blog

Dr Anna Tórz

Zawodowo związana z PPNT od 2007 r. Pełniła w nim kolejno funkcje Kierownika InQbatora Technologicznego (2008-2015), Kierownika Działu Inkubacji i Obsługi Firm (2016-2018), a obecnie Eksperta ds. inkubacji i monitorowania. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej (m.in. Scale-up Champions, Program InQbacji) oraz funduszy krajowych.

Jest doświadczonym trenerem w obszarach charakterystyki i oferty instytucji otoczenia biznesu, zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności działania inkubatora technologicznego dla kadry zarządzającej tymi instytucjami. Jest ekspertem i konsultantem w zakresie tworzenia oferty merytorycznej, strategii i biznesplanów dla inkubatorów i parków technologicznych.

Absolwentka studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Doktor Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka ponad 20 publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz rozprawy doktorskiej na temat mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Brała udział w stażach, stypendiach i szkoleniach m.in. w Chinach, Indiach, USA i krajach Europy Zachodniej.

Jej znajomość polskiego środowiska instytucji otoczenia Biznesu, wynika zarówno z pracy dla PPNT, jak i działalności w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, w którym od maja 2017 r. pełni funkcję wiceprezes.

Pracuje po to, żeby podróżować. Nieodparty urok mają dla niej szczególnie wyprawy w góry, nie potrafi też oprzeć się pokusie odkrywania nowych krajów i kultur – na wszystkich kontynentach

Lista artykułów

Deep-tech Enterpreneurship, Stany Zjednoczone i amerykański ecosystem z perspektywy uczestnika International Visitors Leadership Programme.

Chiny w pigułce z PPNT – Global Innovation Summit 2019

Kiedy inkubacja może pomóc Twojej firmie?