Blog

Kiedy inkubacja może pomóc Twojej firmie?

2019-02-26

dotacje

Młodzi przedsiębiorcy często szukają sposobów na ułatwienie sobie startu w biznesie. Jednym z rodzajów wsparcia, z którego mogą skorzystać jest inkubacja. O co w ogóle chodzi?

To program wsparcia, którego głównym celem jest przyspieszanie rozwoju przedsiębiorstw, na tyle, aby po zakończeniu udziału w programie w określonym czasie, były zdolne samodzielnie przetrwać na rynku. Programy inkubacji mogą być kierowane do różnych grup odbiorców – studentów, społeczności lokalnej, bezrobotnych.

Pomoc, na którą może liczyć młody przedsiębiorca najczęściej obejmuje trzy elementy:

  • zapewnianie wsparcia doradczego (konsultacje z ekspertami, specjalistami z wielu dziedzin np. ochrony własności intelektualnej, strategii rozwoju przedsiębiorstwa itp.),
  • zapewnianie zaplecza infrastrukturalnego (możliwość wynajęcia na preferencyjnych warunkach biura lub laboratorium)
  • wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Ponadto inkubacja pozwalają na prowadzenie biznesu w otoczeniu niekonkurujących ze sobą podmiotów, znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju. Chodzi tu więc o osiągnięcie efektu synergii. W wyniku wzajemnych konsultacji przedsiębiorców oraz współpracy, młodzi przedsiębiorcy szybciej rozwijają swój biznes.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny prowadzi inkubację od 2006 r., w tym czasie wsparł ponad 120 młodych firm. Zakres obecnie realizowanego Programu InQbacji można znaleźć na stronie www.ppnt.poznan.pl/inkubacja

Anna Tórz

Ekspert ds. Inkubacji i Monitorowania, inkubacją w PPNT zajmuje się od 2006 roku. Studiowała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (gospodarka przestrzenna), Uniwersytecie Wrocławskim (dziennikarstwo), skończyła też studia Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studia doktoranckie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szkoli studentów, pracowników IOB oraz pracowników naukowych m.in. w obszarach przedsiębiorczości akademickiej, networkingu, mindmappingu i zarządzania inkubatorem technologicznym.