Blog

Kiedy inkubacja może pomóc Twojej firmie?

2019-02-26

dotacje

Młodzi przedsiębiorcy często szukają sposobów na ułatwienie sobie startu w biznesie. Jednym z rodzajów wsparcia, z którego mogą skorzystać jest inkubacja. O co w ogóle chodzi?

To program wsparcia, którego głównym celem jest przyspieszanie rozwoju przedsiębiorstw, na tyle, aby po zakończeniu udziału w programie w określonym czasie, były zdolne samodzielnie przetrwać na rynku. Programy inkubacji mogą być kierowane do różnych grup odbiorców – studentów, społeczności lokalnej, bezrobotnych.

Pomoc, na którą może liczyć młody przedsiębiorca najczęściej obejmuje trzy elementy:

  • zapewnianie wsparcia doradczego (konsultacje z ekspertami, specjalistami z wielu dziedzin np. ochrony własności intelektualnej, strategii rozwoju przedsiębiorstwa itp.),
  • zapewnianie zaplecza infrastrukturalnego (możliwość wynajęcia na preferencyjnych warunkach biura lub laboratorium)
  • wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Ponadto inkubacja pozwalają na prowadzenie biznesu w otoczeniu niekonkurujących ze sobą podmiotów, znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju. Chodzi tu więc o osiągnięcie efektu synergii. W wyniku wzajemnych konsultacji przedsiębiorców oraz współpracy, młodzi przedsiębiorcy szybciej rozwijają swój biznes.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny prowadzi inkubację od 2006 r., w tym czasie wsparł ponad 120 młodych firm. Zakres obecnie realizowanego Programu InQbacji można znaleźć na stronie www.ppnt.poznan.pl/inkubacja

Dr Anna Tórz

Zawodowo związana z PPNT od 2007 r. Pełniła w nim kolejno funkcje Kierownika InQbatora Technologicznego (2008-2015), Kierownika Działu Inkubacji i Obsługi Firm (2016-2018), a obecnie Eksperta ds. inkubacji i monitorowania. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej (m.in. Scale-up Champions, Program InQbacji) oraz funduszy krajowych.

Jest doświadczonym trenerem w obszarach charakterystyki i oferty instytucji otoczenia biznesu, zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności działania inkubatora technologicznego dla kadry zarządzającej tymi instytucjami. Jest ekspertem i konsultantem w zakresie tworzenia oferty merytorycznej, strategii i biznesplanów dla inkubatorów i parków technologicznych.

Absolwentka studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Doktor Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka ponad 20 publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz rozprawy doktorskiej na temat mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Brała udział w stażach, stypendiach i szkoleniach m.in. w Chinach, Indiach, USA i krajach Europy Zachodniej.

Jej znajomość polskiego środowiska instytucji otoczenia Biznesu, wynika zarówno z pracy dla PPNT, jak i działalności w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, w którym od maja 2017 r. pełni funkcję wiceprezes.

Pracuje po to, żeby podróżować. Nieodparty urok mają dla niej szczególnie wyprawy w góry, nie potrafi też oprzeć się pokusie odkrywania nowych krajów i kultur – na wszystkich kontynentach