Blog

Bartłomiej Walczak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla firm, opracowywania dokumentacji biznesowej, strategii rozwoju i studiów wykonalności. W latach 2000 -2016, z kilkuletnią przerwą, pracował jako konsultant w Łódzkiej Agencji Rozwoju regionalnego, największej instytucji otoczenia biznesu w tamtym regionie, gdzie m.in. należał na do zespołów oceniających projekty inwestycyjne i doradcze wdrażanie przez PARP).
Uczestnik (słuchacz i prelegent) kilkudziesięciu spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych tematyce funduszy UE, przedsiębiorczości i innowacyjności.
W PPNT od czerwca 2017r. aktywnie doradza firmom w zakresie możliwości pozyskania finansowania na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, wdrażane na poziomie krajowym i regionalnym.

Lista artykułów

OBOWIĄZKOWY KOMPONENT BADAWCZO-ROZWOJOWY W PROJEKTACH UNIJNYCH – CO TO OZNACZA DLA FIRM?

Weryfikacja wniosku o dofinansowanie unijne – sposób na zdobycie pieniędzy!

Fundusze dla innowacyjnych firm – skąd je brać?