Blog

Kamila Dobek

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, Wydział Zarządzania. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym od 2002 roku. Obecnie Kierownik Zespołu Innowacji i Transferu Technologii. Ekspert w dziedzinie regionalnych strategii innowacji, strategii inteligentnych specjalizacji oraz strategii rozwoju parków naukowo-technologicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami z programów ramowych oraz programów współpracy międzyregionalnej INTERREG.

Lista artykułów

Zrównoważone innowacje – co to jest?