Blog

Lena Marciniak

Pracownik Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w latach 2014-2020.

Lena Marciniak pełniła w PPNT funkcję Pełnomocnika ds. ISO, auditora wewnętrznego ISO 9001, 27001, 20000.

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Towaroznawstwa, kierunek Zintegrowane Systemy Zarządzania. W pracy specjalizowała się w nadzorowaniu systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji oraz systemu zarządzania usługami informatycznymi.

Posiada bogate doświadczenie jako auditor wewnętrzny.

Lista artykułów

Certyfikat ISO w parku technologicznym? Jak to działa?