Blog

Polskie uczelnie przyciągają zagranicznych studentów, ale jest jeszcze trochę do zrobienia

2019-01-07

freepik_woman-sitting-in-the-public-smiling_1262-793

Według najnowszych danych GUS w roku akademickim 2017/2018 w Polsce studiowało 1.292 tys. osób (w 75% w uczelniach publicznych). Od roku 1991 do 2017 liczba studentów zagranicznych zwiększyła się z 4 tys. do blisko 73 tys. Dominują studenci z Ukrainy (37,8 tys. w roku 2017/2018), druga grupę stanowią Białorusini (6,0 tys. w analogicznym okresie). Około 20% studentów zagranicznych pochodzi spoza Europy.

Największym ośrodkiem akademickim jest Warszawa i województwo mazowieckie (20,4% ogółu studentów). Wielkopolska zajmuje 3 miejsce (10,1% ogółu) po Małopolsce (12,2%).
W samej Warszawie w ostatnim roku akademickim 2017/2018 studiowało 230,3 tys. studentów na 70 uczelniach i w 4 jednostkach zamiejscowych. UAM to 3 uczelnia w kraju pod względem liczby studiujących (  ̴38 tys.) po Uniwersytecie Warszawskim (  ̴46 tys.) i Uniwersytecie Jagiellońskim (  ̴39 tys.).

Od dłuższego czasu obserwuje się tendencję spadkową ogólnej liczby studentów w naszym kraju.  Ale o tym wiadomo już było przed laty. Najlepsze uczelnie (w tym UAM) nie odczuwają tego i ciągle nie ma problemów z naborem. Oczywiście rosnące współczynniki umiędzynarodowienia studiów zawdzięczamy tysiącom polskojęzycznej młodzieży zza wschodniej granicy, ciągle zbyt mało mamy studentów obcojęzycznych. Oferta dydaktyczna w języku angielskim, nawet na wiodących uczelniach wyższych, pozostawia wiele do życzenia.

dr hab. Jacek Guliński

Prezes Zarządu Fundacji UAM, Dyrektor PPNT

Chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych.

Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor UAM dr hab. Jacek Guliński w latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.