Blog

Jesień w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM pod hasłem: Praktyczny Wymiar Nauki!

2021-11-18

Początek roku akademickiego to start trzech inicjatyw w ramach działalności statutowej Fundacji UAM. Dwa programy stypendialne i konkurs „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce” różni grupa docelowa, do której adresujemy nasze projekty, ale łączy zdecydowanie wspólny cel: promowanie najlepszych i najaktywniejszych! Mowa o studentach, doktorantach i pracownikach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów – program z ponad 10-letnią tradycją

Począwszy od 2008 roku, wyłaniamy doktorantów z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami, przyznając stypendia kilkunastu Laureatom rocznie. W sumie wypłaciliśmy dotychczas 176 stypendiów o wartości blisko 2,5 mln zł. W tym roku nasz flagowy konkurs stypendialny wystartował w nowej, nieco odmienionej odsłonie. W I etapie rekrutacji jak zawsze ocenialiśmy dorobek naukowy Kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej zaklasyfikowanych Doktorantów, którzy – to novum w stosunku do poprzednich edycji – musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań.

Spektrum tematów było ogromne – od silanów mogących mieć zastosowanie w produkcji „zielonych” opon, przez badania nad mejozą w celu zwiększenia odporności roślin, mikrowłókna służące walce z fałszerstwem, wykrywanie zmian nowotworowych dzięki optycznemu nanotermometrowi, wpływ zmian klimatu na zagrożenie gatunku ramienicy, po przeciwdziałanie hydrologicznym zjawiskom ekstremalnym.

Kryteria, na podstawie których Kapituła Konkursu oceniała Kandydatów to znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Doktoranci stanęli na wysokości zadania! Świetnie przygotowani, z pasją opowiadali o swoich badaniach, niejednokrotnie chwaląc się już nawiązaną współpracą z sektorem gospodarki, konkretną firmą, instytucją lub wykazując wpływ opracowywanych wyników badań na życie ludzi. „Założyłam, że moje badania nigdy nie trafią do szuflady, ale będą wpływały na świat i zmieniały go na lepsze”- mówiła jedna z Finalistek. Doskonale to rozumiemy, gdyż w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym od ponad 25 lat stawiamy na komercjalizację wiedzy! Nie tylko doradzamy i wspieramy w tym zakresie naukowców, ale też sami, jako instytucja naukowa, prowadzimy prace badawczo-rozwojowe we współpracy z biznesem.

Tegoroczną edycja programu stypendialnego dla Doktorantów chcemy udowadniać, że Nauka może, a nawet powinna mieć praktyczny wymiar, bez względu na dziedzinę, w której prowadzi się badania. I choć większość aplikujących o stypendium kandydatów reprezentowała nauki ścisłe, wśród Laureatów znaleźli się także reprezentanci takich dyscyplin jak nauki polityczne i dziennikarstwo czy psychologia. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach wśród Wnioskodawców będzie jeszcze więcej reprezentantów nauk humanistycznych, prawników, językoznawców, socjologów… A tegorocznym Laureatom serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że otrzymane stypendium w wysokości 20 tys. pozwoli im jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła, gdyż będziemy śledzić rozwój ich kariery i zapraszać do dalszej współpracy!

Konkurs dla wybitnych Naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wspierając Doktorantów, którzy są na początku drogi prowadzącej od badań do implementacji ich wyników, chcemy docenić i nagrodzić również tych, którzy na tej drodze wiele już osiągnęli. Program Doskonałość w Nauce -Użyteczność w Praktyce kierujemy do pracowników naukowych Uniwersytetu, którzy obok imponującego dorobku naukowego mają już na swym koncie także liczne osiągnięcia w zakresie współpracy z gospodarką, czy wdrażania wyników badań do praktyki społecznej. Nagrody, których łączna pula wynosi 50 tys. zł, przyznamy w dwóch kategoriach: Nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki o języku i literaturze oraz Nauki ścisłe, w tym nauki przyrodnicze.

Już 30 listopada poznamy Zwycięzców tegorocznej, drugiej edycji konkursu.

Początek grudnia także zapowiada się interesująco – wraz z naszym wieloletnim Partnerem Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyłonimy Laureatów Stypendiów im. dr Jana Kulczyka, wśród których z pewnością znajdą się niezwykle zdolni i utalentowani studenci i doktoranci.

Katarzyna Prętnicka

Katarzyna Prętnicka – Pełnomocnik Zarządu Fundacji UAM ds. Działalności Statutowej. Od 2006 roku zawodowo związana z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Współtworzyła InQbator Technologiczny PPNT, zaangażowana w projekty z obszaru wspierania przedsiębiorczości. Pracowała przy powoływaniu pierwszych 13 spółek portfelowych Fundacji UAM w ramach projektu InQbator Seed. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n/Odrą, a także Studiów Menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2017-2021 Dyrektor Operacyjny, w latach 2019-2021 Członek Zarządu Fundacji UAM.

Odpowiada za działalność statutową na rzecz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Koordynuje programy stypendialne i programy wsparcia społeczności akademickiej, w szczególności w obszarze popularyzacji nauki, wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu wiedzy.