Blog

Cyfryzacja sztuki-pierwsze spotkanie poznańskiego ThinkLab-u

2022-06-01 i

Z inicjatywy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Stowarzyszenia Blockchain Polska, startupu SmartVerum oraz Pana dr Patryka Lichoty z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zostało zainicjowane spotkanie pt. Cyfryzacja Sztuki | ThinkLab „NFT – możliwości i wyzwania”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

 

Temat cyfryzacji i digitalizacji oraz narzędzi temu służących, szczególnie jeśli chodzi o nowe technologie takie jak blockchain i tokenizacja NFT jest coraz bardziej powszechny w naszym życiu i niemożliwe staje się zepchnięcie, czy też utrzymanie tego tematu na marginesie zainteresowania jedynie grona największych pasjonatów. Istnieje wiele webinariów, materiałów i artykułów objaśniających te kwestie, ale relatywna świeżość niektórych zjawisk stwarza jednocześnie doskonałe pole dla kontrowersji, niedopowiedzeń, uchybień czy nawet oszustw. Szczególnie jeśli na daną technologię patrzymy stereotypowo – przeciętny Polak słysząc „blockchain” kojarzy gojedynie z bankowością i kryptowalutami. Chcąc jednak jak najlepiej poznać zawiłości wspomnianych technologii oraz zastanowić się nad tym, w jakich obszarach naszego życia można je zaimplementować, 21 kwietnia br. w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT), z inicjatywy Stowarzyszenia Blockchain Polska (Pani dr Agata Slater), startupu SmartVerum (Pani Jagoda Szulia), Pana dr Patryka Lichoty z UAM oraz gospodarza spotkania, PPNT, zostało zainicjowane spotkanie „Cyfryzacja Sztuki | ThinkLab „NFT – możliwości i wyzwania”.

Celem spotkania było rozpoznanie możliwości czy i w jaki sposób technologia tokenizacji NFT możezostać wdrożona przez szeroko rozumiany świat sztuki i artystów (malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, aktorów etc.) Uznaliśmy, że należy stworzyć pewną przestrzeń, gdzie przedstawiciele różnych grup społecznych, będą mogli podejmować tematy, które dotychczas zostały niewystarczająco zgłębione lub nie zostały poruszone w ogóle w przestrzeni publicznej polskiego dyskursu wokół cyfryzacji sztuki. W wyniku tego spotkania powstała nieformalna grupa robocza, tzw. ThinkLab, której celem jest zrzeszanie i sieciowanie twórców, artystów, mecenasów sztuki, badaczy oraz przedsiębiorców związanych lub interesujących się obszarem technologii NFT i blockchain. Jest to pierwsza w Polsce taka inicjatywa, która pozwoli
przyglądać się tematowi cyfryzacji sztuki i wątkom towarzyszącym temu fenomenowi.

Jak sama nazwa wskazuje – ThinkLab – na obecnym etapie jest otwartą formułą spotkań laboratoryjnych i eksperymentalnych, opartych na różnych kierunkach myślenia, która docelowo powinna dążyć do powstania formalnej grupy zrzeszającej i opiniującej różne podmioty czy projekty.

Pierwsza część spotkania dedykowana była wprowadzeniu i pokazaniu różnych perspektyw związanych z cyfryzacją sztuki za pomocą technologii blockchain i NFT. Były prezes Stowarzyszenia Blockchain Polska i założyciel firmy SmartVerum, Pan Bartosz Bilicki przedstawił prezentację: „Między technologią, pasją a biznesem”; panel na temat cyberbezpieczeństwa wyjaśnił Pan Piotr Cielas z firmy Halborn; przykłady zastosowań NFTw branży muzycznej przedstawił Pan Tomasz „Pan Winyl” Olszewski z firmy Candao, a o blockchainowych kolekcjach Simplów – ilustrowanych postaci graficznych – opowiedział ich twórca, Pan Konrad Kirpluk. Podczas spotkania nie zabrakło krytycznego spojrzenia naukowo-
-badawczego na zjawiska towarzyszące popularyzacji NFT; Pani Aleksandra Skowrońska, doktorantka na wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM Katedra Teatru i Sztuki Mediów przedstawiła kilka ciekawych interpretacji, otwierając przestrzeń do krytycznej dyskusji. Rozmowa krążyła wokół wyzwań, szans, zagrożeń i przyszłości tokenów NFT. Nie stroniono zarówno od tematów etycznych, jak i wyzwań technologiczno-społecznych,
które wynikają bezpośrednio z różnych interpretacji filozofii kojarzonych z Web 3.0. Podczas dyskusji pojawił
się także postulat o wykluczeniu społecznym, ze względu na wiek i brak kompetencji cyfrowo-technologicznych,
a także niemożliwości nadążania za technologiczną rzeczywistością nawet przez pokolenie tzw. milenialsów
(osób urodzonych w latach 80 i 90). Jednym z wniosków prowadzonej dyskusji jest kwestia zaproszenia do
ThinkLabu nastolatków, dla których świat cyberprzestrzeni jest naturalnym zjawiskiem. W końcu młodzi
uczą się od nas, a my od nich. Tworząc i wdrażając innowacje młodzi są sektorem, którego nie należy pomijać,
w końcu to oni są naszymi przyszłymi odbiorcami i użytkownikami, a niebawem i pracodawcami.

Tomasz „Pan Winyl” Olszewski podsumowując spotkanie na swoim blogu, napisał: Myślę, a nawet jestem przekonany, że to jedno z tych spotkań, które po latach wymienia się w mediach, jako “to spotkanie”, “ten moment”. Jaki moment? Przełomowy.

Jako gospodarze pierwszego spotkania ThinkLabu, zgadzamy się, że jest to moment przełomowy, który dzięki
współpracy z różnymi partnerami, podmiotami, przedsiębiorstwami ale także twórcami, artystami i badaczami,
zapisze się na kartach historii, dając początek świadomego procesu wdrażania cyfryzacji w sztuce, a kolejne
spotkania będą poruszać kwestie wykorzystania nowych technologii w innych dziedzinach naszego życia.

Natalia Gorzelanczyk

Natalia Gorzelańczyk – producentka kreatywna, koordynatorka, menadżerka, marketerka. Propagatorka i promotorka Dance Marketingu. Od października 2021 specjalistka do spraw komunikacji w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wcześniej dekadę pracowała w kulturze, w latach 2019 – 2021 zajmowała się produkcją i promocją Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Prowadzi także gościnne wykłady na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu marketingu. Absolwentka Wiedzy o Teatrze na UAM, oraz Zarządzania (specjalizacja: marketing) na Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu.

Roman Niedzielski

Roman Niedzielski z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM związany jest od 2011
roku, obecnie kieruje Zespołem Skalowania Biznesu i Inwestycji Kapitałowych. Odpowiada za realizację procesów inwestycyjnych w przedsięwzięcia technologiczne z branży chemicznej, biotechnologicznej i ICT oraz nadzór
nad spółkami portfelowymi, realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Jest doświadczonym trenerem w zakresie modeli
biznesowych, biznesplanów oraz rozwijania kreatywności. Z ramienia Fundacji UAM pełni funkcję członka Rady
Nadzorczej w spółkach IC Solutions i KPMP Solutions. Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Analizy Finansowej Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.