Blog

Mówimy takim samym językiem!

2018-09-28

biotechnologiaW PPNT od lat świadczymy specjalistyczne doradztwo dla firm i naukowców z branży life science. Co nas wyróżnia na tle innych firm doradczych, to praktyczne doświadczenie w branży, które pozwala nam lepiej rozumieć naszych klientów.

Jestem biotechnologiem. Od 8 lat pracuję w Zespole Innowacji i Transferu Technologii PPNT, gdzie jestem odpowiedzialna za współpracę z naukowcami i firmami działającymi w branży life science. Na ich potrzeby realizuję usługi doradcze, związane z szeroko pojętą innowacyjnością i transferem technologii.

Praktyczne doświadczenie z pracy w laboratorium, znajomość technik, słownictwa branżowego i wiedza na temat procesów biotechnologicznych jest szczególnie cenna już na pierwszym etapie, tj. wtedy kiedy przystępuję do rozmów z klientem. Z drugiej strony, dzięki wieloletniej współpracy z firmami, znam realia funkcjonowania przedsiębiorstw. Takie dwukierunkowe spojrzenie, od strony naukowej i biznesowej jednocześnie, jest w procesie transferu technologii szczególnie ważne.

Specjalizacja w określonych obszarach pozwala konsultantom PPNT dobrze rozumieć języki, którymi mówią do nas zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Dzięki temu wykonując np. analizę rynku dla nowatorskiej technologii genotypowania, badając otoczenie patentowe dla induktorów odporności systemicznej u roślin, czy też wydając opinię o innowacyjności dla specyficznych zastosowań sekwencjonowania nanoporowego jesteśmy pewni, że klienci otrzymają „produkt” najwyższej jakości. I oszczędzą przy tym czas, który konsultant innej firmy doradczej spoza branży musiałby poświęcić na analizę obszaru z którego pochodzi technologia czy innowacyjne  rozwiązanie, a nawet na analizę i zrozumienie znaczenia samych słów kluczowych.

Kiedy najbardziej przydaje się to „porozumienie”? Gdy świadczymy usługi specjalistyczne związane z transferem technologii lub ochroną i komercjalizacją rozwiązań opracowanych przez przedstawicieli branży life science. Jest to przede wszystkim wydanie opinii o stopniu innowacyjności rozwiązania, które planują wdrożyć np. w ramach projektów finansowanych z UE. Jest to także badanie stanu techniki, analiza rynku lub też opracowanie ścieżki komercjalizacji dla wynalazku z zakresu medycyny, biotechnologii, farmacji czy innej dziedziny z  obszaru life science. Czasami usługi te stanowią kolejne etapy procesu transferu technologii, czasem są dopełnieniem usług badawczo- rozwojowych realizowanych przez naukowców PPNT na zlecenie firm, a czasem są niezależnymi usługami, z których wszystkie mają ten sam cel – rozwój naszych klientów w kierunku większej innowacyjności. Za każdym razem jednak rozumiemy dokładnie z jaką techniką mamy do czynienia, potrafimy docenić znaczenie badań naszych klientów i dokładnie dopasować do nich zakres świadczonych usług.

Martyna Konieczna

Starszy konsultant ds. innowacji i transferu technologii
Od 2010 roku współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu różnych branż, wspierając je w tworzeniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań. W latach 2010- 2015, jako Innovation Advisor w projekcie PROINCOR (Interreg IV-B Central Europe) oraz audytor Krajowej Sieci Innowacji, przeprowadziła kilkadziesiąt audytów innowacyjności, które miały na celu ocenę poziomu innowacyjności małych i średnich firm w różnych obszarach ich działalności, jak również wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Od 2013 roku pracuje w Dziale Transferu Technologii PPNT. Aktualnie zaangażowana jest przede wszystkim w procesy związane z komercjalizacją wyników badań naukowych, poszukiwaniem partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej, a także rozwojem nowych usług proinnowacyjnych, dostosowanych do realnych potrzeb i problemów przedsiębiorstw. Z wykształcenia biotechnolog, stąd też angażowana jest w projekty skierowane do młodych naukowców, jak i dotyczące nauk przyrodniczych, realizowanych w Poznańskim Parku Naukowo- Technologicznym.