Blog

Podsumowanie roku 2021

2021-12-16

Grudzień to miesiąc ciekawy. Przełomowy. Wykorzystujemy ostatnie dni urlopów i planujemy już, jak spożytkujemy nową pulę wolnych dni w kolejnym roku. Jest to także niezmiennie moment podsumowań i planów na przyszłość.

W wielu firmach dzieje się to bardzo intensywnie, są momenty hucznego świętowania sukcesów, ale także analiza porażek i wyciąganie wniosków z niepowodzeń. W PPNT ostatni rok to ogromny nacisk na działalność badawczą. Dużo się wydarzyło, dużo się zmieniło i ustandaryzowało i wreszcie, dużo będzie się działo w kolejnych latach. Nadszedł czas na zebranie w jednym miejscu tego czym się zajmowaliśmy, gdzie się pojawialiśmy i jakie badania prowadziliśmy, a co najważniejsze, jaki jest dzisiaj tego efekt.

Ale zanim… to co było słychać w 2021 roku w świecie badawczym? Co odkryto lub z czym wiąże się teraz największe nadzieje?

Od 2019 roku Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) realizuje projekt zatytułowany Top Ten Emerging Technologies in Chemistry, którego celem jest wyłonienie najbardziej istotnych, z punktu widzenia dobrobytu społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju naszej planety, technologii i badań w obszarze chemii. Co roku w zestawieniu finalistów pojawiają się zarówno badacze pracujący nad nowymi odkryciami naukowymi, jak również Ci, którzy w minionym roku skomercjalizowali nową technologią, a także naukowcy, których badania mają największe szanse poszerzyć możliwości dzisiejszej chemii i nie tylko.

Czytaj dalej

Jesień w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM pod hasłem: Praktyczny Wymiar Nauki!

2021-11-18

Początek roku akademickiego to start trzech inicjatyw w ramach działalności statutowej Fundacji UAM. Dwa programy stypendialne i konkurs „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce” różni grupa docelowa, do której adresujemy nasze projekty, ale łączy zdecydowanie wspólny cel: promowanie najlepszych i najaktywniejszych! Mowa o studentach, doktorantach i pracownikach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Czytaj dalej

Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Volkswagen Poznań łączą siły w walce o czyste powietrze

2021-10-12

Wiele dziś mówi się o negatywnych skutkach pandemii COVID-19, które dotknęły różne dziedziny życia społecznego i zawodowego na całym świecie. Laboratorium Wyobraźni PPNT także musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością. Jednak postanowiliśmy podjąć wyzwanie i znaleźć inne możliwości dla swojej działalności, która za swój nadrzędny cel stawia sobie przede wszystkim popularyzację nauki.

Czytaj dalej

Międzynarodowy program Scale-up Champions jednym z najaktywniejszych projektów w PPNT

2021-07-26

– W ciągu roku zrealizowaliśmy 5 rund naszych programów. Zrekrutowaliśmy ponad 120 najlepszych europejskich startupów z branży deep tech. Naszymi partnerami zostało ponad 50 międzynarodowych korporacji i 100 przedstawicieli funduszy VC i Business Angels. Jesteśmy dumni z dotychczasowych wyników Scale-up Champions i realizowanych działań wpływających na rozwój ekosystemu startupów. Widzimy, że przynoszą dużą wartość zarówno projektom, jak i naszym partnerom. Chcemy je kontynuować, dlatego otwieramy kolejne rekrutacje – tak podsumowuje dotychczasowe działania w ramach Scale-up Champions dr Anna Tórz, koordynator projektu z ramienia PPNT. Czytaj dalej