„Co z tym klimatem, tej?!” Projekt Laboratorium Wyobraźni PPNT!