Strefa firm

Branża badawczo-naukowa, Jednostki naukowo-badawcze (UAM, JBR, PAN), Lokatorzy komercyjni

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

budynek A2, pok. 120-125, bud. C2, pok.01 i 02

tel. +48 61 657 99 01

e-mail: sekretariat@iaepan.poznan.pl
www.iaepan.poznan.pl