Aktualności

Konferencja dla firm w PPNT: Finansowanie innowacyjnych projektów. Nowa perspektywa, nowe możliwości.

2022-11-21
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój innowacyjnych projektów na konfernecję dla firm: „Finansowanie innowacyjnych projektów. Nowa perspektywa, nowe możliwości”.

 

Zaproszeni goście przedstawią kompleksową ofertę finansowania i wspierania nowatorskich rozwiązań ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Konferencja będzie okazją do nawiązania bezpośrednich  kontaktów biznesowych oraz networkingu. Wydarzenie odbędzie się 13 grudnia w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają  kluczową rolę na innowacyjnych rynkach gospodarczych. Dzięki Komisji Europejskiej i krajowym instytucjom udzielającym wsparcia w zakresie rozwoju gospodarczego, polskie MŚP mają szansę dołączyć do grona liczących się europejskich innowatorów. Wystarczy sięgnąć do właściwego źródła.

Podczas konferencji, w jednym miejscu spotkają się przedstawiciele najważniejszych instytucji wdrażających programy wsparcia dla firm m.in: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia oraz innych instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów oraz uzyskania pakietu kluczowych i niezbędnych informacji dotyczących:

  • regionalnych i krajowych źródeł finansowania innowacji w firmach,
  • oferty Programu Ramowego Horyzont Europa i programu LIFE dla biznesu,
  • możliwościach nawiązania współpracy międzynarodowej,
  • wsparcia jakie może uzyskać firma przy ubieganiu się o granty
  • stanu wdrażania funduszy UE, obszarów wsparcia, priorytetów, przewidywanych terminów rozpoczęcia naborów.

KONTAKT
Michał Wujewski
, Starszy Konsultant ds. Rozwoju Biznesu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia
M +48 694 479 255, T +48 61 827 97 67, E: mw@ppnt.poznan.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Limit miejsc został wyczerpany.

Zgłoszenia podlegają weryfikacji, potwierdzenie udziału zostanie wysłane do uczestników do 10 grudnia

PROGRAM KONFERENCJI

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

The project GreenTech 2.0 is funded by the European Union’s COSME Programme. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains