Create4value

Create4value to kreatywna współpraca na rzecz firm potencjalnie innowacyjnych. Skupimy się na skutecznym zaangażowaniu interesariuszy i użytkowników końcowych w procesy ko-kreacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Głównym celem projektu „Create4value” jest zaadoptowanie ulepszonej metodologii ko-kreacji (czyli wspólnego tworzenia) do potrzeb firm „potencjalnie innowacyjnych” z Wielkopolski, w oparciu o skuteczne zaangażowanie użytkowników końcowych i interesariuszy w ten proces.

Prawdziwym wyzwaniem, przed którym stoi PPNT i inne podobne instytucje jest zaktywizowanie nieinnowacyjnych firm, które pomimo swojego potencjału nigdy nie skorzystały z żadnego wsparcia, we wdrażaniu innowacji. W ramach „Create4value” firmy otrzymają wsparcie rozwoju innowacji w postaci kreowania produktów/usług lub udoskonalania już istniejących. Praca opierać się będzie o realne potrzeby użytkowników i opinie ekspertów branżowych. To nowatorskie podejście ma na celu uwolnienie potencjału innowacyjnego MŚP i uzyskanie przez nie w konsekwencji efektów ekonomicznych. Wpływ usługi ko-kreacji zmierzymy uproszczoną metodą RCT (ang. Randomized Controlled Trial), co ma na celu wyciągnięcie wniosków pozwalających na późniejsze zastosowanie tego procesu w większej skali.

Ten eksperyment pomoże PPNT w opracowaniu metody oceny schematów wsparcia i wybraniu tych o znaczącym wpływie, aby stały się one częścią oferty PPNT w przyszłości. Wyniki projektu zostaną rozpowszechnione, szczególnie by pomóc innym agencjom innowacji, zainteresowanym stronom lub władzom regionalnym w stosowaniu metody RCT podczas projektowania i testowania nowych programów wsparcia dla MŚP.

Proces pracy w projekcie Create4value:

Create4value

Więcej informacji o projekcie udziela Agata Wylegała: 61 827 97 71, aw@ppnt.poznan.pl

Data rozpoczęcia: 2019-09-01

Data zakończenia: 2021-09-01