Usługi

Fundusz Kapitałowy


Fundusz kapitałowy PPNT funkcjonuje od 2011 roku. Do tej pory kapitał o łącznej wysokości ponad 8 mln zł otrzymało dziewiętnaście spółek we wczesnej fazie rozwoju (seed). Inwestycje finansowane były zarówno ze środków publicznych, jak również  prywatnych Fundacji UAM. W ramach funduszu, poza kapitałem, zapewniamy spółkom również niezbędne otoczenie badawcze, aparaturowe, technologiczne oraz doradcze.

Fundusz nie prowadzi naboru ciągłego, lecz poszukuje innowacyjnych projektów w formie konkursowej. Najbliższy planowany termin uruchomienia naboru to jesień 2022 roku.Kogo szukamy?


Pomysłodawców

Poszukujemy Pomysłodawców (przedsiębiorców, absolwentów i naukowców), którzy planują opracowanie i rozwój nowoczesnych produktów i usług w obszarze: chemii, biotechnologii oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych. Pomysłodawcy powinni posiadać pewne doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, znać rynek, na którym się poruszają, być świadomym konkurencji i jej produktów oraz planować rozwój zupełnie nowych rozwiązań z wykorzystaniem środków inwestora.
Jak przebiega proces ?
 

Każdy konkurs składa się z czterech poniższych etapów:

I etap: Nabór i selekcja zgłoszeń

Pomysłodawcy wypełniają formularz zgłoszeniowy. Na tej podstawie Komitet Inwestycyjny dokonuje selekcji najlepszych projektów do kolejnego etapu – spotkań z pomysłodawcami.

II etap: Indywidualne spotkania z pomysłodawcami

Wybrani pomysłodawcy zostają zaproszeni na indywidualne spotkania z przedstawicielami inwestora i partnerów. Po spotkaniach Komitet Inwestycyjny dokonuje wyboru projektów do dalszej fazy działań preinkubacyjnych.

III etap: Preinkubacja (ewaluacja i walidacja rynkowa pomysłu)

Do tego etapu zapraszamy wąskie grono najlepiej ocenionych zespołów.

Podczas wspólnej pracy nad rozwojem przedsięwzięcia przeanalizowane zostają założenia biznesowe i finansowe projektów technologicznych, w tym miedzy innymi analiza rynku, technologii, zespołu, praw własności intelektualnej. Dopracowany zostaje także model biznesowy i strategia rozwoju przedsięwzięcia.

Wybrane rozwiązania poddane zostają także walidacji rynkowej z udziałem naszych Partnerów, którzy po zapoznaniu się z danym pomysłem weryfikują przyjęte założenia z rzeczywistością rynkową. Partnerzy mogą także współuczestniczyć w wybranych inwestycjach.

Preferowane przez nas projekty biznesowe powinny stanowić odpowiedź na potrzeby rynku oraz wyzwania innowacyjnych przedsiębiorstw działających w branży.

IV etap: Powołanie spółki celowej

Najlepsze, zweryfikowane rynkowo rozwiązanie będzie miało szanse stać się gotowym, nowatorskim produktem przy wsparciu kapitału inwestora. Realizacja przedsięwzięcia następuję w ramach powołanej do życia spółki celowej.

Partnerzy

Jeśli chcesz wspólnie z nami współpracować przy rozwoju pomysłów z branży chemicznej, biotechnologicznej lub ICT w przedsiębiorstwach osiągających sukcesy na rynku krajowym i międzynarodowym, zapraszamy do kontaktu!

Dotychczas w ramach naboru 2020/2021 współpracowaliśmy z:Portfolio

Obecnie w portfelu funduszu kapitałowego PPNT znajdują się taki spółki jak:Wyjścia z inwestycji

PhotoHiTech sp. z o.o.

W 2016 roku fundusz zalążkowy PPNT z zyskiem odsprzedał udziały w Spółce PhotoHiTech sp. z o.o., działającej na rynku foto utwardzalnych powłok polimerowych. Opracowane przez Spółkę innowacyjne fotoinicjatory przyspieszają proces utwardzania lakierów, farb i innych powłok polimerowych. Rozwiązanie to zostało zauważone i docenione przez jednego z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, Grupę Kapitałową Synthos S.A., która odkupiła od funduszu zalążkowego PPNT udziały w spółce PhotoHiTech.

uBIRDS sp. z o.o. (obecnie Invis sp. z o.o.)

W listopadzie 2016 roku nastąpiło kolejne, zakończone sukcesem, wyjście z inwestycji. Udziały w firmie uBIRDS, zajmującej się elementami elektronicznymi montowanymi w pasku, dzięki którym tradycyjny zegarek może zyskać funkcję smartwatcha, sprzedaliśmy inwestorowi branżowemu działającemu na rynku szwajcarskim. Obecnie spółka działa pod nazwą Invis sp. z o.o.

http://www.getinvis.com/

Fieldworker sp. z o.o.

W marcu 2021 roku nastąpiło wyjście z inwestycji w spółce Fieldworker, która wdrożyła na rynek system do zarządzania pracą w terenie, składający się z aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej.

Dzięki aplikacji pracodawca zawsze wie, gdzie znajduje się pracownik mobilny, czym się właśnie zajmuje i czy ma czas na podjęcie dodatkowego zlecenia. Spółka wdraża swój produkt w Polsce oraz na rynku europejskim.

http://fieldworker.pl/

BBH Biotech Polska sp. z o.o.

W listopadzie 2021 fundusz kapitałowy PPNT odsprzedał udziały posiadane w spółce BBH Biotech Polska inwestorowi prywatnemu. Spółka BBH Biotech Polska zajmuje się produkcją i sprzedażą kosmetyków opartych na jadzie pszczelim oraz usługami mikrobiologicznymi.

http://bbhbiotech.com/

Fundusz zalążkowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM powstał w ramach projektu o nazwie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii, technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”. 

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.