Otworzyliśmy nową przestrzeń w Laboratorium Wyobraźni!