Kontakt |RPK

POZNAŃSKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Wejście A2, parter, pokój nr 24
e-mail: rpk@ppnt.poznan.pl
tel.: 61 827 97 45

KIEROWNIK RPK:

Joanna Bosiacka-Kniat
tel.: 61 827 97 48
tel. kom.: 734 464 528
e-mail: joanna.kniat@ppnt.poznan.pl

KONSULTANCI:

Agata Bartoszewska (kwestie finansowe)

tel.: 61 827 97 44
e-mail: agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl

Bartłomiej Walczak

tel.: 61 827 97 73
e-mail: bartlomiej.walczak@ppnt.poznan.pl

Paweł Kaczmarek

tel.: 61 827 97 66
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl

Joanna Mazur
euraxess

tel.: 61 827 97 43
e-mail: joanna.mazur@ppnt.poznan.pl

Izabela Stelmaszewska-Patyk

tel.: 61 827 97 69
e-mail: izabela.stelmaszewska@ppnt.poznan.pl

Michał Wujewski

tel.: 61 827 97 67
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl

Kaja Kulas

tel.: 61 827 97 61
e-mail: kaja.kulas@ppnt.poznan.pl

SIEĆ PUNKTÓW KONTAKTOWYCH:

PUNKTY KONTAKTOWE w WOJ. WIELKOPOLSKIM:

Uniwersytet Medyczny
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. A. Fredry 10, 60-701 Poznań
www
Bożena Raducha
e-mail: braducha@ump.edu.pl
Karolina Michalak
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl
tel. 61 854 60 35
fax 61 854 60 59
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel./fax 61 848 70 12
www
Aneta Dach
e-mail: netka@au.poznan.pl
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dział Programów Europejskich
Collegium Minus
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 40 93, 61 829 40 52
www
Marek Fertig
e-mail: m.fertig@amu.edu.pl
Uniwersytet Ekonomiczny
Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
tel. 61 856 94 07
fax 61 856 94 51
www
Anna Bernaczyk
e-mail: badania.naukowe@projekty.ue.poznan.pl
Akademia Wychowania Fizycznego
Sekcja Nauki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 60-871 Poznań
tel. 61 835 50 61
fax 61 833 00 39
www
Marzena Szerment
e-mail: szerment@awf.poznan.pl
Politechnika Poznańska
Dział Spraw Naukowych
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 (pokój 207), 60-965 Poznań
tel. 61 665 36 18
tel. 61 665 37 85
fax 61 665 36 72
www
Anna Koralewska
e-mail: anna.koralewska@put.poznan.pl
Małgorzata Niespodziana
e-mail: malgorzata.niespodziana@put.poznan.pl
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
Biuro Karier i Promocji
ul. Wolnica 9, p. 62, 61-764 Poznań
tel. 61 855 25 21
tel. 665 444 043
fax 61 852 80 9172
www
Joanna Daszkiewicz
e-mail: joanna.daszkiewicz@uap.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Dział Nauki, Współpracy Międzynarodowej i Relacji z Otoczeniem
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
tel. 67 352 26 06
www
Łukasz Marczak
e-mail: lmarczak@pwsz.pila.pl
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel. 61 65 79 156
www
Magda Miller
e-mail: magdalena.miller@igcz.poznan.pl
Instytut Genetyki Roślin PAN
ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
tel. 61 65 50 228
fax 61 65 50 301
www
Biuro
e-mail: office@igr.poznan.pl
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. 61 850 49 35
fax 61 852 63 76
www
Dominika Dobroczyńska
e-mail: dominika.dobroczynska@ilim.poznan.pl
Ewa Dobrzaniecka
e-mail: ewa.dobrzaniecka@ilim.poznan.pl
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
tel. 61 84 55 862
www
Izabela Maciejowska
e-mail: izabela.maciejowska@iwnirz.plPUNKTY KONTAKTOWE w WOJ. LUBUSKIM:

Uniwersytet Zielonogórski
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 68 328 32 93
fax 68 328 32 98
www
Agnieszka Możejko
e-mail: A.Mozejko@dwz.uz.zgora.plBRANŻOWE PK:

Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
61-286 Poznań
www
Rashel Talukder
tel. 668 421 723
e-mail: rashel.talukder@ppbw.pl
Branżowy Punkt Kontaktowy IT
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel. 61 858 21 06
fax 61 852 59 54
www
Adam Olszewski
e-mail: adol@man.poznan.pl
Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań
tel. 61 849 24 46
www
dr Andrzej Fojutowski
Z-ca Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska i Konserwacji Drewna , Instytut Technologii Drewna
e-mail: fojutowski@itd.poznan.pl

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.