Kontakt |RPK

POZNAŃSKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Wejście A2, parter, pokój nr 24
e-mail: rpk@ppnt.poznan.pl
tel.: 61 827 97 45

KIEROWNIK RPK:

Joanna Bosiacka-Kniat
Granty indywidualne i konsorcyjne, strategie badawcze, MŚP
tel.: 61 827 97 48
tel. kom.: 734 464 528
e-mail: joanna.kniat@ppnt.poznan.pl

KONSULTANCI:

Agata Bartoszewska

Finanse, budżetowanie, rozliczanie, zarządzanie projektem
tel.: 61 827 97 44
tel.: +48 694 479 599
e-mail: agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl

Bartłomiej Walczak

Programy krajowe
tel.: 61 827 97 73
e-mail: bartlomiej.walczak@ppnt.poznan.pl

Paweł Kaczmarek

Rozwój kariery naukowej, granty indywidualne i konsorcyjne
tel.: 61 827 97 66
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl

Joanna Mazur
euraxess

finanse, IPR, EURAXESS
tel.: 61 827 97 43
e-mail: joanna.mazur@ppnt.poznan.pl

Izabela Stelmaszewska-Patyk

Rozwój kariery naukowej, granty indywidualne i konsorcyjne, EURAXESS
tel.: 61 827 97 69
e-mail: izabela.stelmaszewska@ppnt.poznan.pl

Michał Wujewski

MŚP, Innowacje
tel.: 61 827 97 67
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl

Kaja Kulas

MŚP, Innowacje
tel.: 61 827 97 61
e-mail: kaja.kulas@ppnt.poznan.pl

SIEĆ PUNKTÓW KONTAKTOWYCH:

PUNKTY KONTAKTOWE w WOJ. WIELKOPOLSKIM:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. A. Fredry 10, 60-701 Poznań
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami
Karolina Michalak
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl
tel. 061 854 60 54
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Aneta Dach
tel. 61 848 70 12
e-mail: netka@au.poznan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Wsparcia Projektów
ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań (Collegium Iuridicum)
www: https://amu.edu.pl/pracownicy/centrum-wsparcia-projektow/
Marek Fertig
tel. 61 829 40 93
e-mail: m.fertig@amu.edu.pl

Paulina Szeszuła-Wojciechowska
tel. 61 829 40 92
e-mail: paulasz@amu.edu.pl
Uniwersytet Ekonomiczny
Dział Badań Naukowych
Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
tel. 61 856 94 50
Izabela Maciejowska
e-mail: izabela.maciejowska@ue.poznan.pl
www: https://ue.poznan.pl/pl/badania-naukowe-uep,c458/
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Sekcja Nauki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 60-871 Poznań
tel. 61 835 50 61
fax 61 833 00 39
e-mail: kubiak-gebura@awf.poznan.pl
e-mail: nauka@awf.poznan.pl
www: http://www.nauka.awf.poznan.pl/
Politechnika Poznańska
Dział Spraw Naukowych
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 36 18
tel. 61 665 37 85
Anna Koralewska
Małgorzata Niespodziana
e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl
Faceboook: https://pl-pl.facebook.com/dsn.put/
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
Sekcja Programów Badawczych
Plac Wielkopolski 9 (bud. C UAP) , p. 309, 61-764 Poznań
tel. 61 853 00 18 wew. 133

Karolina Cieślak
tel. 519 849 591
e-mail: karolina.cieslak@uap.edu.pl

Magdalena Kułakowska
tel. 519 846 127
e-mail: magdalena.kulakowska@uap.edu.pl
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
Biuro Koordynacji Badań
Agnieszka Możejko
tel. 61 65 79 156
e-mail: agnieszka.mozejko@igcz.poznan.pl
www: http://igcz.poznan.pl/struktura/biuro-koordynacji-badan/lokalny-punkt-kontaktowy/
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
Dominika Dobroczyńska
tel. 61 850 49 37
e-mail: dominika.dobroczynska@ilim.poznan.pl
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
tel. 61 84 55 822
Magdalena Harczuk
e-mail: magdalena.harczuk@iwnirz.plPUNKTY KONTAKTOWE w WOJ. LUBUSKIM:

Uniwersytet Zielonogórski
Dział Obsługi Projektów
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Dorota Jarmużek
tel. 512 051 445
e-mail: d.jarmuzek@adm.uz.zgora.plBRANŻOWE PK:

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
Natalia Jarmużek-Troczyńska
tel. 61 663 02 21
e-mail: natalia.jarmuzek@ppbw.pl
Branżowy Punkt Kontaktowy IT
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań
Adam Olszewski
e-mail: adol@man.poznan.pl
Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań
dr hab. inż. Andrzej Fojutowski, prof. ITD
tel. 61 849 24 46
e-mail: a_fojutowski@itd.poznan.pl

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.