O RPK Poznań |RPKMISJA RPK


„Świadczyć profesjonalne i kompleksowe usługi doradcze w zakresach związanych z programami ramowymi Unii Europejskiej”

RPK Poznań to zespół ekspertek i ekspertów w dziedzinie pozyskiwania i rozliczania grantów przyznawanych w konkursach programów ramowych badań i innowacji Unii Europejskiej. Takich jak np. Horyzont 2020 (2014-2021) czy Horyzont Europa (2021 – 2027). Informujemy, doradzamy, konsultujemy i szkolimy polskie instytucje akademickie, firmy oraz indywidualnych badaczy. Robimy
to po to, żeby nasi klienci byli zorientowani, aktywni i odnosili sukcesy na konkurencyjnym, międzynarodowym polu ww. programów.

Nasze usługi świadczymy na obszarze województw lubuskiego i wielkopolskiego. Jako część ogólnopolskiej sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych, jesteśmy jednak otwarci na współpracę z klientami z całego kraju. Dzięki bliskiej współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE możemy powiedzieć, że nasz Punkt jest także mocno usieciowiony
na poziomie międzynarodowym.

W okresie realizacji programu Horyzont Europa, chcemy dalej kojarzyć się naszym klientom jako RPK znany z wysokiej jakości świadczonych usług. Przez ponad 20 lat naszego istnienia wypracowaliśmy własny styl i standardy działania. Proaktywne podejście do postawionych zadań, kompleksowość usług, nieustanny rozwój kadry i perspektywiczne myślenie o szansach dla naszych klientów. Poprzez takie podejście zamierzamy dalej wzmacniać krajową i regionalną obecność w świecie programów ramowych UE.

 


 

WIZJA RPK


„Chcemy, żeby – przy naszym wsparciu – więcej polskich instytucji badawczych, firm oraz indywidualnych badaczy odniosło sukces poprzez efektywne uczestnictwo w programach ramowych Unii Europejskiej”

Program ramowy na lata 2021 – 2027 stawia przed przed ludźmi nauki, biznesu i sektora społecznego nie tylko nowe obietnice, ale i wyzwania. Budżet Horyzontu Europa osiągnął poziom 95,5 miliarda euro, najwyższy w historii programów ramowych. To szansa na nowe badania, rozwiązania, innowacje i stymulanty rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Będziemy dążyć do tego, żeby finansowane uzyskiwały najlepsze projekty (współ)realizowane przez podmioty z naszego regionu i kraju.

W procesie przejścia od pomysłu do projektu w Horyzoncie staramy się uzupełniać te rejony wiedzy i kompetencji naszych klientów, które nie zawsze muszą być ich domeną. Finanse w projektach, metody analizy tematów, organizacja celów, strategie rozpowszechniania i komunikacji, kwestie gender… to tylko przykłady z szerokiego katalogu zagadnień związanych ze skutecznym wnioskowaniem o granty. Jeżeli jej brakuje to my ją dostarczamy. Wzmacniamy tym samym potencjał polskich naukowców oraz przedsiębiorców do realnego konkurowania o europejskie granty. Inspirujemy naszych klientów do przyjęcia strategicznego podejścia na tym polu. Oznacza ono pozyskiwanie europejskich projektów z zachowaniem trzech następujących zasad.

Po pierwsze, troskę o dogłębną analizę i zrozumienie zasad, założeń oraz tematów konkursowych do których zamierzamy aplikować. Po drugie, działanie z odpowiednim wyprzedzeniem, regularnością i w oparciu o najnowszą wiedzę. Po trzecie, dbałość o jakość formy, treści i przekazu wniosków. Chcemy być jednym z kluczowych czynników propagujących przyjęcie ww. postaw wśród rodzimych wnioskodawców programu Horyzont Europa.

 


 

HISTORIA RPK


„W telegraficznym skrócie”

W ciągu ostatnich trzech dekad umiędzynarodowienie badań naukowych było jednym z celów strategicznych dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. Polityczne i ekonomiczne ograniczenia międzynarodowych kontaktów polskich uczonych ustały w momencie polityczno-gospodarczej transformacji kraju na przełomie 1989 i 1990 r. Orientacja Polski na dołączenie do wspólnoty europejskiej uwzględniała dążenie do znalezienia swojej roli w głównych nurtach europejskich programów wsparcia badań i rozwoju.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM stworzył idealną przestrzeń do funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej, który rozpoczął swoją działalność w 1999 roku. Przed konsultantami postawiono ambitne zadania efektywnego wsparcia ubiegania się o granty europejskie naukowców i nielicznych,
na początku tej drogi, przedsiębiorców z Wielkopolski, Lubuskiego i Zachodniego Pomorza. Równolegle w kraju zaczęły powstawać inne tego typu inicjatywy, które doprowadziły do powstania sieci, zarządzanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE z Warszawy.

Pierwszą szefową RPK Poznań została Elżbieta Książek. Poczawszy od 2001 roku tę funkcję pełniła Ewa Kocińska. Aktualną szefową naszego zespołu jest Joanna Bosiacka-Kniat, która kieruje punktem od 2014 roku. Tak się złożyło, że każda z nich „terminowała” u poprzedniej, co uznajemy za znaczącą wartość dla zespołu – jego stabilności i trwałości wiedzy instytucjonalnej. Przez  ten czas zrealizowaliśmy setki szkoleń i warsztatów. Udzieliliśmy tysiące indywidualnych porad dotyczących sposobu aplikacji, realizacji, rozliczania projektów i planowania kariery badawczej w oparciu o europejskie granty.

Szukaliśmy różnych dróg dotarcia do międzynarodowego partnerstwa i podążania za najlepszymi, doświadczonymi uczestnikami programów ramowych. Przekonaliśmy się jednak, że zasada uczenia się przez całe życie dotyka prawdy. Wraz z uruchomieniem w 2021 kolejnego programu ramowego UE tj. Horyzontu Europa widzimy, że przed nami wciąż szerokie pole do rozwoju. Nas i naszych klientów.

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.