Oferta |RPK

oferta zdjecie

DZIAŁANIA informacyjne

  • spotkania, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu HORYZONT 2020, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;
  • seminaria dotyczące możliwości uzyskania stypendium i podjęcia pracy badawczej za granicą, a także formalności niezbędnych do dopełnienia w czasie dłuższego pobytu poza krajem.
  • udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.


DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

  • szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. na temat zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów, umiejętności korzystania z portali informacyjnych Komisji Europejskiej;
  • szkolenia dedykowane – dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością uczestnictwa w programie HORYZONT 2020.
oferta zdjecie


oferta zdjecie

DZIAŁANIA MENTORINGOWE

  • wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach programu HORYZONT 2020.


DZIAŁANIA KONSULTACYJNE

  • indywidualne doradztwo realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, z zakresu programu HORYZONT 2020 obejmujące konsultacje pomysłów projektowych od analizy możliwości, poprzez tworzenie wniosku, wsparcie w poszukiwaniu partnerów zagranicznych, aż do realizacji i rozliczenia projektu.
oferta zdjecie

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.