„Stwórz ogród sensoryczny dla PPNT” – konkurs dla uczniów Technikum w Poznaniu