Aktualności,RPK

W Brukseli nt innowacji i funduszy

2020-01-30

28-29 stycznia Bruksela stała się miejscem spotkań wysokiego szczebla, wielkopolskich i lubuskich rektorów ds. badań i nauki z przedstawicielami Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Wspólnie z biurami województw wielkopolskiego oraz lubuskiego, działający w naszych ramach Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zorganizował to wydarzenie.

Rangi spotkaniom nadawała możliwość nawiązania dialogu m.in. z Mariją Gabriel, unijną komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży w Komisji Europejskiej czy Renzo Tomellinim Dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji w Komisji Europejskiej. Rozmawialiśmy na temat działań wspierających polskie jednostki naukowo-badawcze w aktywnym udziale w programach ramowych.

Spotkania na szczycie

W dyskusji nt. możliwości i szans współpracy wielkopolskich i lubuskich uczelni w kontekście wykorzystania funduszy unijnych, udział wzięli posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE)  związani z Komisją  Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego oraz reprezentujący regiony Wielkopolskę i Lubuskie: Wiceprzewodnicząca PE Ewa Kopacz, Wiceprzewodniczący ITRE Prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Jerzy Buzek, prof. Bogusław Liberadzki.

Cieszymy się, że owocnych spotkań i rozmów. Wróciliśmy zmotywowani do działania! Mamy wiele do zrobienia. Nadal będziemy informować, motywować, szkolić, lobbować. Bądźcie z nami i korzystajcie z naszego wsparcia.

Dziękujemy dyrektorce Izabeli Gorczycy z Biura Wielkopolski w Brukseli oraz Jarosławie Sucheckiej z Regionalnego Biura Woj. Lubuskiego w Brukseli   za gościnę i współpracę przy organizacji wydarzenia.

Perspektywy, szanse i możliwości

Na organizowane przez nas spotkania zaprosiliśmy wybitnych naukowców, decydentów i ekspertów z Wielkopolski i Lubuskiego. Do rozmowy na temat perspektyw i możliwości, jakie niesie przyszły program ramowy Horyzont Europa zaproszenia przyjęli:

  • Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka z Politechniki Poznańskiej,
  • Prof. dr hab. Jan Celichowski, Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu,
  • Prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Prof. dr hab. Giorgi Melikidze, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Prof. dr hab. Michał Nowicki, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Katarzyna Łasińska, Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Joanna Bosiacka-Kniat, kierownik Działu Innowacji i Przedsiębiorczości PPNT, RPK Poznań – Nauka, Kariera, Biznes
  • Izabela Gorczyca, dyrektorka Biura Wielkopolski w Brukseli
  • Jarosława Suchecka, Przedstawicielka Regionalnego Biura Woj. Lubuskiego w Brukseli
Komercjalizacja wiedzy i innowacji w programie Horyzont Europa

Unijne spotkania na temat działań wspierających polskie jednostki naukowo-badawcze w aktywnym udziale w programach ramowych zbiegły się w czasie z wizytą naszych ekspertów ds. komercjalizacji i transferu technologii oraz kreowania innowacji w Brukseli. Odbyli oni szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Justyna Cięgotura, nasza wicedyrektor i członkini Zarządu, wzięła udział w spotkaniach i procesie tworzenia nowych  rekomendacji dla europejskiego ekosystemu innowacji na temat transferu wiedzy w programie Horyzont Europa na lata 2021-2017. Ekspertka Parku ds. własności intelektualnej i zarządzania procesem wdrażania innowacji, jako jedyna z Polski, dzieliła się doświadczeniami w tym zakresie wśród ekspertów z Finlandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Mieliśmy również okazję podzielić się na forum unijnym naszymi sukcesami w zakresie wspierania startupów i przedsiębiorczych naukowców. Między innymi w ramach programu Merlin-ict.