CSR

1.05 Edukacyjny spacer do źródełek naramowickich

2022-04-28
1 maja o 11:00 zapraszamy na spacer edukacyjny po Naramowicach, który organizuje Rada Osiedla Naramowice wraz z Tomaszem Zgołą, edukatorem Laboratorium Wyobraźni PPNT. Spotykamy się na rogu ul Rubież i Juranda w Poznaniu, a powędrujemy w stronę naramowickich źródełek, Stawu Młyńskiego oraz łęgów nadwarciańskich, których część stanowią użytki ekologiczne.

 

Spacer z ekomisją 

To nie jest spotkanie „z przypadku”. Naramowice leżą w północnej części Poznania i charakteryzują się wieloma walorami przyrodniczymi. Składa się na nie Rezerwat przyrody Żurawiniec, Łąki nadwarciańskie, Łęgi Potoku Różanego, Las nadwarciański, liczne użytki ekologiczne, wreszcie zalesienia czy stawy. To zielone płuca miasta, których zakątki odkrywaliśmy podczas tworzenia filmów edukacyjnych w ramach lekcji online, realizowanych przez Laboratorium Wyobraźni PPNT.

W ostatnich latach Osiedle Naramowice podlega intensywnej rozbudowie i zabudowie. Niestety, zabudowa ta, zgodnie z planami miejscowymi, które powstawały wiele lat temu, obejmuje także obszary cenne przyrodniczo. To w dużej mierze tereny spacerowe, rekreacyjne, a ich głównym atutem jest właśnie to, że są dzikie i przez to piękne. Chcemy chronić naturalnie wykształcone tereny zielone, ograniczyć antropopresję, przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych oraz utrzymać dostęp do ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy – pisze w imieniu mieszkańców dzielnicy Paweł Sowa, Radny Miasta Poznania i Członek Zarządu Osiedla Naramowice.

Aby pokazać wartość tych terenów, Rada Osiedla Naramowice zaprasza na pierwszomajowy spacer po tych terenach, które w perspektywie planów mają zostać zabudowane – o ich walorach i perełkach przyrodniczych opowie edukator Laboratorium Wyobraźni PPNT, dr inż. Tomasz Zgoła i co ważne, będzie to też okazja do zapoznania się z petycją, której celem jest właśnie ochrona tych terenów.

To warto zobaczyć:

Petycja – ochrona cennych terenów przyrodniczych Naramowic

We wniosku czytamy, że:

Naramowice zamieszkuje w tej chwili prawie 20 tysięcy osób. W najbliższych kilku latach przybędzie około 10 tysięcy nowych mieszkańców – trwa budowa 1900 mieszkań deweloperskich, a w planach jest kolejne 2400 mieszkań PTBS-u, czyli największej inwestycji mieszkaniowej Miasta Poznania w historii. Te liczby nie wyczerpują dalszych możliwości w tym zakresie – obszar wschodnich Naramowic jest pokryty planem zakładającym jeszcze większą urbanizację do tego stopnia, że nie zaplanowano na tym obszarze publicznie dostępnych terenów zieleni i rekreacji (!). W perspektywie 10 lat liczba mieszkańców może się nawet podwoić i wzrosnąć do 40 tysięcy osób. Będzie to oznaczać ogromny wzrost antropopresji na środowisko naturalne dzielnicy.

W dobie dotkliwych zmian klimatycznych należy dokonać rewizji dotychczasowych założeń planistycznych. Trzeba spojrzeć na już istniejący potencjał przyrodniczy i naturalnie funkcjonujące skupiska zieleni, które stanowią bardzo różnorodne ekosystemy i zrobić wszystko by je zachować dla obecnych i przyszłych mieszkańców dzielnicy.  

Petycja obejmuje ochroną dwa tereny: aktualnie wykształcony w ostatnich kilkudziesięciu latach las przy ulicy Rubież oraz obszar podmokły w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego „Łęgi Potoku Różanego”.

Uzasadnienie jest szerokie i obejmuje listę zagrożeń, dostrzeganych przez samą Miejską pracownię Urbanistyczną. Warto zapoznać się z dokumentem, przemyśleć temat i jeśli jest w zgodzie z przekonaniami podpisać, a tym samym stanąć w obronie natury. Można to zrobić online, a można także podczas planowanej 1 maja wycieczki.

Petycja >>>

Zapraszamy i mamy nadzieję, że do zobaczenia!