Aktualności

6th International Conference on Ionic Liquid-Based Materials (ILMAT-VI)

2021-11-18
W dniach od 22 do 26 listopada, w miejscowości Saint-Nabor we Francji, odbywać się będzie 6th International Conference on Ionic Liquid-Based Materials (ILMAT-VI). Jest to wydarzenie w pełni poświęcone tematyce materiałów wytworzonych z wykorzystaniem cieczy jonowych oraz ich właściwościom chemicznym, fizykochemicznym, fizycznym i biologicznym. W wydarzeniu udział wezmą Eksperci Działu Badań Naukowych PPNT.

 

Konferencja ILMAT-VI

ILMAT-VI ma na celu zjednoczenie społeczności naukowej pracującej w dziedzinie cieczy jonowych i wypełnienie luki między badaniami podstawowymi, teoretycznymi i eksperymentalnymi nad cieczami jonowymi, a ich zastosowaniami przemysłowymi, gromadząc przy tym naukowców z uniwersytetów i branży przemysłowej na całym świecie oraz zachęcając do dyskusji i współpracy w atmosferze naukowej, a także w celu kooperacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasz park reprezentować będą trzy osoby z następującymi wystąpieniami:

  • dr hab. inż. Marcin ŚmiglakHigh resolution optical and electron beam patterning processes with new ionic liquid based resists – ILRES project;
  • Andrea Szpecht – Unsaturated ionic liquids as novel planar photonics components;
  • Dawid Zieliński Mono N-alkylated DABCO-based ionic liquids (DABCO ILs). A study on their synthesis and application as latent curing agents for epoxy resins.

Wyniki badań prowadzonych w PPNT będą prezentowane w ramach dwóch projektów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – granty OPUS oraz SONATA-BIS.

Warto także zaznaczyć, że dr hab. inż. Marcin Śmiglak jest członkiem Komitetu Naukowego tejże konferencji.

Ciecze jonowe – z czego wynika ich popularność?

Mnogość połączeń kationów i anionów w cieczach jonowych jest tak duża, że potencjalne możliwości syntezy nowych cząsteczek i ich kombinacje można liczyć w milionach. Te kombinacje anionowo-kationowe decydują o właściwościach fizycznych i chemicznych takich jak: temperatura topnienia, barwa, lepkość i charakter amfipatyczny (równowaga między hydrofilowymi i hydrofobowymi częściami struktury molekularnej). Do najciekawszych właściwości tych związków należą: ich niska temperatura topnienia, lotność i palność, wysoka stabilność chemiczna i radiochemiczna, regulowana przewodność i szerokie okno elektrochemiczne. W roztworze lub w stanie ciekłym stanowią doskonałe rozpuszczalniki i elektrolity.

W przemyśle chemicznym przeżywają boom ze względu na duże bezpieczeństwo ich stosowania. Okazuje się również, że mają coraz więcej zastosowań w takich dziedzinach jak barwniki, smary, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, elektrolity do akumulatorów, a także jako rozpuszczalniki w procesach ekstrakcji, oczyszczania i recyklingu. W biologii i medycynie również wykorzystuje się stopione sole, a zwiększenie zainteresowania tymi związkami nastąpiło w ciągu ostatnich dziesięciu lat – wraz z rozwojem aktywnych farmaceutyków, proleków, nowych oryginalnych wektorów do podawania leków i transfekcji materiałów genetycznych, rozpuszczalników do syntezy leków, a tym samym stabilizacji enzymów w środowisku jonowym.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia.