Aktualności

Audyt Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w PPNT – wyniki

2013-08-30

PPNT przeszlo audyt ISO 9001Na początku lipca b.r. w Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza został przeprowadzony audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), certyfikowanego przez TÜV SÜD Management Service GmbH. Raport otrzymany na początku sierpnia po raz kolejny potwierdził, że system wdrożony i stosowany w Centrum Wspierania Innowacji (CWI) oraz w InQbatorze Technologicznym PPNT spełnia wymagania normy ISO 9001:2008, a także jest narzędziem skutecznego doskonalenia procesów zachodzących w organizacji. W szczególności dotyczy to projektowania świadczonych usług, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, transferu technologii oraz realizacji programów ramowych UE.

Audyt dostarczył szeregu pozytywnych uwag, które zostały zawarte w sprawozdaniu. Podkreślono w nim przede wszystkim wysokie wyniki wskaźników zadowolenia klientów, jak również zwrócono uwagę na zaangażowanie kierownictwa i pracowników w doskonalenie realizowanych usług oraz rozwój funkcjonującego SZJ.

System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymał certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2008 w roku 2009. W wyniku audytu odnawiającego przeprowadzonego w roku 2012, jego ważność została przedłużona o kolejne trzy lata – do roku 2015.
W ten sposób potwierdzono, że usługi oferowane przez CWI oraz InQbator realizowane są na odpowiednio wysokim poziomie i z troską o jak największe zadowolenie klienta.

Czym jest norma ISO 9001?

Jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Więcej o ISO 9001 tutaj.