Aktualności

MIĘDZYNARODOWE FORUM POCZDAMSKIE W MAJU!

2023-05-18
W dniach 25-26 maja będziemy uczestniczyć w Międzynarodowym Forum Poczdamskim „Centra Innowacji dla rozwoju regionalnego: doświadczenia, wyzwania, rozwiązania”. Wydarzenie obędzie się w Poczdamskim Parku Naukowym. 

 

 

Forum zgromadzi decydentów i ekspertów rozwijających parki naukowe i centra innowacji oraz zarządzających nimi, a także partnerów z sektora publicznego, sektora prywatnego i organizacji non-profit. Celem spotkania jest wspieranie wymiany między decydentami i praktykami aktywnie budującymi centra innowacji i ekosystemy w parkach naukowych i poza nimi.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny będzie reprezentować dr Justyna Adamska, z-ca Dyrektora Parku, która wystąpi w panelu o zielonym przełomie w kierunku zrównoważenia – Parki Naukowe jako modele scenariuszy do projektowania zrównoważonej przyszłości. Przedstawicielka Parku opowie m. in. o ESG w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. 

Konferencja odbędzie się w 4 blokach:
  • Prowadzenie ekosystemu i społeczności parku nauki – narzędzia i metody najlepszych praktyk w celu wspierania wysoce elastycznych społeczności skoncentrowanych na innowacjach
  • Programy miękkiego lądowania i ich czynniki sukcesu – atrakcyjne usługi dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, MŚP i instytutów naukowych w kontekście regionalnym i międzyregionalnym
  • Organizowanie dynamicznych centrów innowacji – parki naukowe jako część regionalnych i międzyregionalnych systemów innowacji
  • Zielona zmiana na zrównoważony rozwój – parki naukowe jako scenariusze modelowe dla projektowania zrównoważonej przyszłości

Uczestnicy Forum skupią się na praktycznych podejściach, strategiach i zintegrowanych zestawach narzędzi do opracowywania centrów innowacji i zarządzania nimi w ich konkretnym środowisku. Na podstawie wspólnych doświadczeń zidentyfikują wspólne lub unikalne wyzwania i określą rozwiązania. Przewidywane jest także prototypowanie interfejsów do przyszłej współpracy lub wspólnych projektów, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom.

WIĘCEJ O MIĘDZYNARODOWYM FORUM POCZDAMSKIM

Wydarzenie jest finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) i Federalny Brandenburgia.