Aktualności

Business Model Canvas w firmie – zapraszamy na darmowe szkolenie

2021-05-27

Zapraszamy na dwudniowy warsztat Business Model Canvas w firmie, który odbędzie się online w dniach 10-11 czerwca br. Wydarzenie dedykowane jest zarówno dla osób chcących rozwijać już istniejący biznes, jak i dla tych, którzy dopiero myślą o założeniu własnej działalności.

Warsztat Business Model Canvas w firmie będzie znakomitą okazją do zapoznania się z narzędziem Business Model Canvas. Uczestnicy wydarzenia odkryją, jak przy pomocy Business Model Canvas można w efektywny sposób planować, projektować i testować szereg podstawowych założeń na temat danego przedsięwzięcia. W trakcie spotkania omówione zostaną przykłady, ale nie zabraknie także praktycznych ćwiczeń i wyzwań. Udział w warsztacie jest bezpłatny, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja.

Dzięki poznaniu narzędzi i metod pracy związanych z teorią modeli biznesowych według A. Osterwaldera można skuteczniej poszukiwać obszarów do poprawy w już istniejących modelach, ale także w zrównoważony sposób testować i dostosowywać do potrzeb organizacji innowacje, które chce się wprowadzać. To wszystko pozwala pracować nad własnymi przedsięwzięciami oraz w krytyczny sposób oceniać i analizować modele biznesowe instytucji funkcjonujących w naszym otoczeniu. Wiedza ta pozwala stać się nie tylko skutecznym przedsiębiorcą odnajdującym się w dzisiejszej rzeczywistości, ale również świadomym konsumentem podejmującym decyzje w sposób przemyślany.

Zarejestruj się!

Harmonogram wydarzenia

Dzień 1: 10.06. 10:00 – 16:00 (od 15:00 konsultacje indywidualne)

Dzień 2: 11.06. 10:00 – 16:00 (od 14:00 konsultacje indywidualne)

Program warsztatów grupowych

  1. Omówimy podłoże teoretyczne korzystania z narzędzia Business Model Canvas (BMC).
  2. Wyjaśnimy, co to znaczy stawiać i testować hipotezy przy wykorzystaniu BMC.
  3. Podczas pracy grupowej przećwiczymy opracowywanie wszystkich 9. elementów BMC.
  4. Wytłumaczymy i podyskutujemy o tym, czym jest i kiedy należy zrobić pivot.
  5. Omówimy przykłady Modeli Biznesowych różnych firm.

Prowadzący

Natalia Rymarczuk

Od ponad 10 lat wspiera rozwój pomysłów i przedsiębiorstw; współpracuje z firmami, nauką i organizacjami związanymi z innowacyjnością. W PPNT od 2016 roku pracuje ze startupami, spinoff-ami i partnerami ze środowiska biznesowego. Wspiera też innowatorów w projektach międzynarodowych, które pomagają w rozwoju ich wiedzy, biznesu i technologii. Prowadzi warsztaty z kreowania innowacji, w tym z modeli biznesowych. Pasjonatka zdobywania wiedzy międzysektorowej i wdrażania jej w codziennej pracy.

 

 

Seweryn Olek

Trener w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, moderator Design Thinking, biotechnolog. Prowadzi zespoły przez proces projektowania rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby i motywacje użytkowników. Poprzez warsztaty stymulujące kreatywność i usprawniające pracę zespołową tworzy środowisko sprzyjające innowacjom. Absolwent biotechnologii na UAM.

 

 

 

Wydarzenie jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.  #poznanwspiera