Aktualności,ESG

CO SKŁANIA POLSKIE FIRMY DO WDROŻENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? SZKOLENIE Z PODSTAW ESG ZA NAMI

2023-07-20
19 lipca br. we współpracy z Kancelarią Maśliński Law&Consulting, odbył się webinar pn.”Podstawy ESG”, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników z całej Polski, głównie z sektora usługowego i produkcyjnego.

 

 

Dzięki ekspertom Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – Agacie Maternie-Leff, Annie Padewskiej-Organ oraz dr inż. Tomaszowi Zgole przedstawiciele firm dowiedzieli się, co skłania polskie podmioty do wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Są to kwestie związane
z budowaniem reputacji, redukcją kosztów, dostępem do finansowania, przyciąganiem talentów, zwiększeniem przewagi konkurencyjnej i nowymi regulacjami.

Spotkanie poruszyło kluczowe zagadnienia z obszaru ESG, które warto podsumować.

Omówiono szeroki zakres raportowania, który obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne i aspekty zarządcze. Współczesne firmy muszą wnieść swój wkład w działania w takich obszarach jak emisje gazów cieplarnianych, zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo danych  czy podejście do etyki biznesowej.

Klienci i inwestorzy coraz bardziej cenią sobie partnerstwo z firmami działającymi zgodnie z zasadami ESG, dlatego podczas spotkania szczególną uwagę poświęcono także aktualnym i przyszłym regulacjom prawnym dla firm w Polsce. Nie zabrakło także perspektywy dla firm, których wymogi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nie dotyczą.

Eksperci podkreślili, że rosnąca świadomość społeczeństwa i zwiększone zaangażowanie inwestorów w kwestie zrównoważonego rozwoju są głównymi czynnikami skłaniającymi polskie firmy do wdrożenia strategii ESG. Wskazali również na rosnącą presję ze strony klientów, którzy coraz częściej preferują współpracę z firmami o pozytywnym wpływie na środowisko i społeczeństwo.

Dla firm przygotowujących się do wdrożenia strategii, webinar zwrócił uwagę na różnorodność źródeł finansowania, a wśród instrumentów wskazano chociażby kredyt ekologiczny_dotacja, zielone kredyty dla klientów detalicznych i dla firm czy zielone obligacje.

Polscy przedsiębiorcy dostrzegają aspekty zrównoważonego rozwoju i podejmują działania, które pomagają zbudować pozytywny wizerunek firmy, a więcej o ESG w PPNT można przeczytać tutaj.