Design Thinking: Odkrywanie Potrzeb i Testowanie Rozwiązań