Aktualności

Design Thinking: Odkrywanie Potrzeb i Testowanie Rozwiązań

2023-11-13
Design Thinking to bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Wschodniej Wielkopolski. PPNT organizuje je w ramach projektu „Life After Coal Pl – Wdrażanie Strategii Na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. Spotkanie o charakterze warsztatowym będzie okazją do praktycznego zdobycia wiedzy.

 

Podejście Design Thinking, skupione na użytkowniku, pozwala tworzyć produkty i usługi, które odpowiadają zarówno uświadomionym, jak i nieuświadomionym potrzebom klienta. Celem tej metody jest kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które są dokładnie dopasowane do oczekiwań rynku.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom nie tylko zrozumieć, ale i nauczyć się działać zgodnie z zasadami Design Thinking. Świadomość tego, jak kluczową rolę w tworzeniu produktów lub usług pełnią ludzkie potrzeby, umożliwi uczestnikom szkolenia projektowanie rozwiązań, które będą w bezpośredni sposób odpowiadać na problemy oraz wymagania ich użytkowników.

Uczestnicy szkolenia przejdą przez cały cykl Design Thinking, począwszy od badania potrzeb konsumentów, przez projektowanie, aż po testowanie prototypów. Wiedzę zdobędą nie przez teorię, lecz również przez bezpośrednie doświadczenia. Jest to kluczowe dla zrozumienia i zastosowania tej metody w praktyce.

Uczestnicy szkolenia:

  • Przedsiębiorca z sektora MŚP (w tym pracownik firmy)
  • Osoby fizyczne poszukujące pracy lub planujące rozpocząć działalność gospodarczą
  • Absolwenci wchodzący na rynek pracy

Termin szkolenia: 06.12.2023r.(środa), godz. 10:00 – 15:15.

Miejsce szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin.

Formularz zgłoszeniowy

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Halladin pod numerem telefonu 696 012 126 lub adresem email: life@ppnt.poznan.pl  

Szkolenie Design Thinking prowadzić będą:

Michał Wujewski – Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz brytyjskiej uczelni Nottingham Trent University. Od 2016 roku jest związany z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Aktualnie pracuje tam jako Starszy Konsultant ds. Rozwoju Biznesu i, co istotne, utrzymuje aktywne relacje z klientami korporacyjnymi, startupami oraz instytucjami naukowymi. Jako Ekspert Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, nie tylko doradza w zakresie pozyskiwania środków na badania i innowacje dla przedsiębiorstw, ale także pracuje bezpośrednio z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, pomagając im w skalowaniu ich działalności.
Posiada doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów międzynarodowych i krajowych. W projekcie Scale Up Champions odpowiadał za realizację działań softlanding’owych dla zagranicznych startupów. Dodatkowo w projekcie Innovation Coach koordynował działania na rzecz aktywizacji firm w obszarze B+R. Obecnie, reprezentując PPNT, jest zaangażowany w realizację dwóch międzynarodowych projektów, które koncentrują się na dziedzinach akceleracyjnych dla startupów oraz inwestycji kapitałowych. Jako doświadczony trener i wykładowca prowadzi szkolenia z różnych tematów, takich jak modele biznesowe, pitching czy design thinking. Jest także autorem wielu analiz rynkowych, wniosków projektowych oraz studiów wykonalności. Certyfikowany project manager, który posiada certyfikaty PRINCE oraz PRINCE2 Agile, jest również Scrum Masterem oraz Moderatorem Design Thinking. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych szkoleń i warsztatach, zdobywając wiedzę z zakresu zarządzania projektami, rozwoju biznesu, wystąpień publicznych oraz tworzenia treści reklamowych.

Anna Padewska-Organ – Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS. Od 2010 roku jest związana z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Na obecnym stanowisku Głównego specjalisty ds. kreowania innowacji, nie tylko współtworzy, ale również realizuje programy skierowane do start-upów oraz osób zainteresowanych projektowaniem usług. Specjalizuje się w tematach związanych z Design Thinking, modelami biznesowymi i pracą zespołową. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w moderowaniu procesów grupowych. Obecnie, koordynuje nie tylko dwa międzynarodowe programy, ale także edukuje przedsiębiorców w obszarze ESG i nadchodzących obowiązków raportowych.

 

Design Thinking