Aktualności

DLA BŁĘKITNEGO NIEBA – WNIOSKI Z KOLEJNYCH ETAPÓW BADAŃ TERENOWYCH!

2022-06-08
W październiku ubiegłego roku, Volkswagen Poznań oraz PPNT uruchomiły innowacyjny na skalę Polski program popularyzujący wiedzę z zakresu jakości powietrza oraz zmian klimatycznych, oparty o ideę citizen science. Właśnie zakończył się kolejny etap badań terenowych, w ramach którego uczniowie 21 szkół z Wielkopolski badali jakość powietrza atmosferycznego i zmiany klimatyczne. 

 

 

 

WYNIKI BADAŃ

Uczestnicy projektu wyznaczali stanowiska badawcze i dokonywali regularnych obserwacji. Dzięki niezwykłej aktywności uczniów i koordynatorów, udało się zebrać ponad 9 000 pomiarów i parametrów. W ciągu miesięcy pracy, kontynuowali także obserwację organizmów żywych w otoczeniu szkół.
Na podstawie analizy danych z badań terenowych, możemy stwierdzić, że:

  • Poprawiła się jakość powietrza obserwowanego na wszystkich stanowiskach w okresie wiosennym. Może to być związane z zakończeniem okresu grzewczego i ograniczeniem zużycia węgla w celu ogrzewania domów. Zimą stężenie pyłów PM 2,5 wskazywało na zły stan powietrza, natomiast na przełomie kwietnia i maja parametr wskazywał wartość dobrą lub bardzo dobrą.
  • W powietrzu atmosferycznym znajduje się umiarkowane a nawet znaczące stężenie dwutlenku siarki. Gaz ten powstaje w wyniku procesu spalania paliw kopalnych a po wejściu w reakcję z parą wodną, prowadzi do powstawania kwaśnych deszczy.
  • Wzrosła liczba stanowisk, na których zaobserwowano skupieńca lipowego. Oznacza to, że gatunek ten zadomowił się Polsce, co ma związek z ocieplaniem się klimatu. Jest to organizm, który pierwotnie występował w okolicach Morza Śródziemnego.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ.

Kolejne etapy badań terenowych oraz opracowywane wnioski zbliżały nas do końca pierwszej edycji projektu naukowego „dla błękitnego nieba”.
Zakończenie pierwszej edycji projektu prowadzonego wspólnie z Volkswagen Poznań, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz szkołami z Wielkopolski zaplanowano na 10 czerwca br.