Aktualności

Dr. hab. Marcin Śmiglak w Zespole Edytorów międzynarodowego czasopisma naukowego

2021-09-01
W sierpniu 2021 roku dr hab. Marcin Śmiglak został zaproszony do Zespołu Edytorów międzynarodowego czasopisma naukowego „International Journal of Molecular Sciences” (IF=5,923), w którym to będzie pełnił funkcję Edytora w ramach Sekcji Materiałoznawstwa oraz Sekcji Molekularnej Roślin.

Dr hab. Śmiglak przygotowuje także Specjalne Wydanie tego czasopisma, poświęcone najnowszym osiągnięciom w dziedzinie „Zielonej Chemii”, które jest już dostępne tutaj >>>.

„International Journal of Molecular Sciences” to recenzowane czasopismo o otwartym dostępie, zapewniające zaawansowane forum dla biochemii, biologii molekularnej i komórkowej, biofizyki molekularnej, medycyny molekularnej oraz wszystkich aspektów badań molekularnych w chemii, które jest publikowane co pół miesiąca przez MDPI Open Access Publishing.

Zakres zainteresowań czasopisma to głównie:

  • podstawowe problemy teoretyczne o szerokim znaczeniu w biologii, chemii i medycynie,
  • przełomowy eksperymentalny postęp techniczny o szerokim znaczeniu w biologii, chemii i medycynie,
  • zastosowanie teorii i nowych technologii do konkretnych badań eksperymentalnych i obliczeń.

International Journal of Molecular Sciences