Wydarzenia

Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu – dwudniowe warsztaty

Data rozpoczęcia: 2019-10-07

http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php