Strefa firm

Branża odnawialnych źródeł energii, Lokatorzy komercyjni

Eolia Technologie  Sp. z o.o.

Eolia Technologie Sp. z o.o.

bud. H, pok. 268
e-mail: biuro@eoliatechnologie.pl
www.eoliatechnologie.pl

Spółka Eolia Technologie Sp. z o.o. została zarejestrowana w 2011 roku, jednakże rozpoczęła swoje działania dopiero w 2012r łącząc bogate doświadczenia jej udziałowców z branży projektowej, budowlanej oraz finansowej. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest przygotowanie, realizacja oraz eksploatacja inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej z szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej.

Kluczowym projektem realizowanym przez spółkę była budowa i obecnie eksploatacja elektrowni wiatrowej objętej projektem pn. „Budowa farmy wiatrowej o mocy 1,6 MW w gminie Jarocin”, w ramach realizacji którego Spółka otrzymała dofinansowanie tj. działania „4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”. 27.11.2012r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-728/11-00.

W 2013 roku zrealizowany został projekt polegający na budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 1,6 MW w miejscowości Potarzyca w gminie Jarocin. W ramach inwestycji zainstalowane zostały dwie turbiny wiatrowe o mocy 800 kW każda.

Przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Nasza oferta obejmuje również kompleksową realizację elektrowni wiatrowych. Na proces inwestycyjny składają się następujące działania: wstępna analiza projektu, pozyskanie lokalizacji, określenie potencjału wiatru i planowanie i doradztwo techniczne, planowanie przestrzenne, prace projektowo-administracyjne, prace budowlano-montażowe i elektroenergetyczne. Zarządzamy kompleksowo w/w procesami włącznie z przyłączeniem do sieci i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.