Aktualności

HPC4POLAND WYBRANY JAKO EUROPEJSKI HUB INNOWACJI CYFROWYCH

2022-06-23
Komisja Europejska wybrała HPC4Poland jako Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH), który spośród 283 kandydatów znalazł się w gronie osiemnastu finansowanych przez UE hubów zlokalizowanych w Polsce. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest jednym z partnerów konsorcjum HPC4Poland.

 

 

 

Już wkrótce, Poznański Park Naukowo-Technologiczny będzie mógł rozpocząć działalność jako Europejski Hub Innowacji Cyfrowych a także uczestniczyć w tworzeniu sieci europejskich i współpracy z innymi europejskimi ekspertami w dziedzinie transformacji cyfrowej. PPNT będzie wspierać przedsiębiorstwa i podmioty administracji publicznej w obszarach nowych technologii poprzez usługi, tj. weryfikacja modelu biznesowego firmy, warsztaty service design, mapa drogowa w kierunku przemysłu 4.0 oraz scenariusze transformacji cyfrowej.

Digital Europe to nowy program, którego celem jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, obywateli i organizacje publiczne. EDIHy mają za zadanie wzmacniać umiejętności cyfrowe małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora publicznego w swoich regionach, a także dzielić się doświadczeniami i kompetencjami z innymi ośrodkami na poziomie krajowym i europejskim.

Co znajduje się w ofercie HPC4Poland:

  • Doradztwo, szkolenia i rozwój umiejętności: doradztwo w procesie transformacji cyfrowej ADMA Scan, współtworzenie i dostarczanie zaawansowanych narzędzi do m.in. obliczeń o wysokiej wydajności, odpowiadających na realne zapotrzebowanie polskich firm produkcyjnych i organizacji publicznych;
  • Dostęp do środowisk testowych: testowanie produktów w ekstremalnych warunkach, niedostępnych w tradycyjnych laboratoriach;
  • Networking i udział w wydarzeniach: tworzenie sieci ekspertów, usług, dostawców.

Celem konsorcjum HPC4Poland jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firm produkcyjnych i organizacji publicznych z Polski Północno-Zachodniej (NUTS1) poprzez zwiększenie świadomości i dostępności zaawansowanych narzędzi i usług cyfrowych opartych na bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych komputerach dużej mocy (HPC). W oparciu o zasoby i wiedzę dziedzinową centrów kompetencji (jednostek badawczych) oraz partnerów biznesowych (dostawców narzędzi), EDIH wdraża kompleksową ofertę transformacji cyfrowej typu one-stop-shop, obecnie niedostępną na polskim rynku.

Liderem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W skład Konsorpcjum HPC4Poland wchodzą także: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja „Altum”, Politechnika Gdańska, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Apollogic sp. z o.o., Atres Intralogistics sp. z o.o., INVENCO sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, Procobot sp. z o.o. sp. k., Concordia Design sp. z o.o.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ