Aktualności

Induktory odporności roślin

2019-06-28

Kontynuujemy badania nad induktorami odporności roślin i realizujemy dalsze etapy komercjalizacji tego wynalazku. W ramach projektu TEAM-TECH. Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej otrzymaliśmy ponad 4 miliony złotych na realizację dalszych badań.

Projekt „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami” prowadzimy w konsorcjum z firmą Innosil. Realizowane w ramach projektu prace badawczo – wdrożeniowe dotyczą nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska środków ochrony roślin w postaci induktorów odporności. Związki te, przy stosowaniu w dawkach wielokrotnie niższych niż konwencjonalne pestycydy, skutecznie stymulują naturalny system odpornościowy roślin przeciwko infekcjom wirusowym, bakteryjnym i grzybowym.

Substancja bezpieczna dla środowiska i rośliny

Substancja aktywna, nad którą pracujemy, jest w stanie podnieść odporność rośliny przeciwko patogenom na poziomie wyższym niż 85%. To niespotykana do tej pory wszechstronność działania wśród komercyjnie dostępnych środków ochrony roślin.

Co więcej opracowywane induktory odporności mogą przyczynić się do znacznego ograniczenia użycia klasycznych środków ochrony roślin, takich jak szkodliwe dla środowiska pestycydy. Badane przez nas substancje są bezpiecznymi, naturalnymi i syntetycznymi związkami chemicznymi. To jak dotąd najskuteczniejszy ze znanych induktorów odporności.

Rewolucja na rynku ochrony roślin

Prace badawczo-wdrożeniowe nad induktorami odporności roślin koncentrują się przede wszystkim na takich roślinach jak zboża (pszenica, jęczmień), owoce (jabłoń, grusza) i warzywa (pomidor, cukinia).

Potencjalne zwiększenie ich użycia mogłoby zrewolucjonizować współczesne rolnictwo.

Opracowane przez dr hab. inż. Marcina Śmiglaka i jego zespół induktory odporności mogą być zdrowszą alternatywą dla powszechnie stosowanych pestycydów oraz wciąż nieakceptowanych przez większość konsumentów roślin transgenicznych (GMO).

Potencjalne zastosowanie induktorów SAR może zrewolucjonizować ochronę roślin, przyczynić się do polepszenia stanu środowiska i jakości żywności oraz mieć ogromny pozytywny wpływ na zdrowie ludzi przez ograniczenie użycia chemii w rolnictwie.

Komercjalizacja

Aby te nowo odkryte związki chemiczne mogły być dostępne dla szerokiego grona rolników i plantatorów, i aby mogły zacząć służyć ludzkości, muszą jeszcze przejść szereg testów rejestracyjnych, po wykonaniu których produkty oparte na BTHWA będą mogły być zarejestrowane w poszczególnych krajach UE. Prace w zakresie komercjalizacji trwają równolegle do prac badawczo – wdrożeniowych. Produkt jest już chroniony zgłoszeniami patentowymi obecnie procedowanymi w wielu krajach na świecie.

Projekt „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami” jest realizowany w ramach programu Team Tech (POIR.04/04.00-00-5BD9/17-00 ) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.