RPK

Indywidualny „karieroprzyspieszacz” grantowy dla mobilnych badaczy – granty MSCA-IF

2020-04-24

CZYM JEST…

…ten atrakcyjnie brzmiący z nazwy produkt? Niczym innym niż grantem indywidualnym Marii Skłodowskiej-Curie oferowanym przez Komisję Europejską chętnym naukowcom reprezentującym KAŻDĄ DZIEDZINĘ NAUKI. Tegoroczny nabór 10-stronicowych (sic!) wniosków w konkursie o te granty jest już otwarty i będzie trwał do 9 września.

Wnioski w tym konkursie może składać każdy badacz lub badaczka, który ma pomysł na nowatorskie badania, realizowane pod opieką doskonałego supervisora naukowego w „wymarzonej” do tego celu instytucji (tzw. host). W prawie każdym kraju świata! Począwszy od roku czasu trwania projektu nawet do 3 lat!

Wszystko to – mając na uwadze rozwój własnej kariery w pożądanym kierunku. Należy jednak wspomnieć o dwóch kluczowych warunkach stawianych w tych konkursach.

Po pierwsze – aplikować w nich mogą naukowcy posiadający (najpóźniej w dniu 9 września) „…co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych, liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego, pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub w kraju goszczącym”[1] bądź stopień naukowy doktora.

Z doświadczenia zespołu RPK wynika, że szczególnie dobrze w tym konkursie radzą sobie naukowcy na początkowym etapie swojej kariery! Dlatego, jeżeli jesteś na ostatnim roku doktoratu i zdążysz się obronić przed 9 września… Nie zwlekaj i rozważ start w tegorocznym naborze.

Po drugie – wnioskujący badacz musi spełniać tzw. wymóg mobilności, czyli nie przebywać w kraju hosta dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat (licząc do 9 września).

CZY WARTO?

Naszym zdaniem TAK! TAK! TAK! Realizacja grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie to szereg korzyści – zarówno merytorycznych jak i finansowych.

KAŻDY MIESIĄC trwania projektu oznacza, że z budżetu grantu pokryte mogą być (przypominamy, że to kwoty na miesiąc trwania projektu):

– wynagrodzenie badacza w wysokości 4880 euro[2][3],

– dodatek relokacyjny – 600 euro,

– dodatek rodzinny – 500 euro[4],

– koszty związane z badaniami i szkoleniami naukowca – 800 euro,

– koszty zarządzania i pośrednie (host) – 650 euro.

Grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie to – poza możliwościami finansowymi – szansa na poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy, technik i umiejętności (także tzw. miękkich). To nowe kontakty, praca w innym niż dotychczasowe środowisku i większa rozpoznawalność badacza.

CHCĘ APLIKOWAĆ! CO DALEJ?

Jak najszybciej skontaktuj się z zespołem RPK w Poznaniu! A konkretnie z Izą Stelmaszewską-Patyk – is@ppnt.poznan.pl lub Pawłem Kaczmarkiem – pk@ppnt.poznan.pl. Możemy umówić się na wirtualne spotkanie, poznać Twoje plany, przedstawić naszą ofertę bezpłatnego wsparcia w tworzeniu wniosku grantowego i ustalić wspólny plan działania 😊 Im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej pomocy będziemy w stanie Tobie udzielić.

 

Jak mogę dokładniej poznać granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie?

1. Dzięki stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne

2. Dzięki stronie Komisji Europejskiej

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/MSCA-launches-2020-IF-call_en

3. Dzięki filmom promocyjnym Komisji Europejskiej

https://www.youtube.com/watch?v=S-fDoxerKeA

4. Dzięki opowieściom laureatów grantu 😊

https://www.youtube.com/watch?v=HLDqxjzpVro

 

Można też posłuchać bardzo świeżego webinarium od Euresearch:

https://www.youtube.com/watch?v=a0ga4OJpxuU

 

Czekamy na kontakt z Twojej strony!

 

 

[1] kpk.gov.pl

[2] Jest to kwota korygowana o tzw. współczynnik korekcyjny dla kraju hosta np. Grecja 88,7%, Luksemburg 100%, Szwecja 121,8%.

[3] Jest to kwota tzw. brutto brutto (pokrywa obowiązkowe składki na ubezpieczenia i podatki płacone zarówno przez hosta, jak i naukowca).

[4] Przysługujący badaczom posiadającym rodzinę („wystarczy” mąż bądź żona) w dniu zamknięcia naboru wniosków.