Aktualności

INNO-MOB NOWYM PROJEKTEM PPNT W RAMACH PROGRAMU HORYZONT EUROPA

2022-07-27
Wraz z początkiem roku 2023, ruszy okres realizacji projektu „Unlocking the potential of Mobility Innovation Ecosystem and Networks” (INNO-MOB), który realizowany jest przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny w ramach programu Horyzont Europa.

 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych oraz innowacji. Dążąc do współpracy z większością nowych partnerów w UE, w ramach ekosystemu innowacji na rzecz zacieśnienia współpracy w sektorze transportu i mobilności, projekt INNO-MOB skoncentruje się na możliwościach, jakie sieci oferują innowacyjnym i dynamicznym przedsiębiorstwom.

Powstający rynek zrównoważonej mobilności umożliwi zbadanie oferowanych możliwości i opracowanie mechanizmów, które wspierają potencjał wdrożeniowy firm w szybkim wprowadzaniu innowacji na rynek. Partnerzy projektu dostrzegli wspólny problem w sektorze transportu, którym jest sztywny łańcuch wartości. Sytuacja ta hamuje rozwój innowacji opracowywanych przez mniejsze firmy i uniemożliwia wdrażanie tych rozwiązań do nowych pojazdów i produktów związanych z transportem. Powstałe okoliczności utrudniają MŚP kontakt z większymi producentami, którzy skupieni są na krótkoterminowych kontraktach na dostawy z konkretnymi i dużymi dostawcami. Projekt INNO-MOB zmniejszy przepaść innowacyjną pomiędzy silnymi i umiarkowanymi innowatorami na rynku europejskim, poprzez zwiększenie integracji istniejących sieci i inicjatyw. Jego realizacja skupiać się będzie na trzech głównych blokach działań:

  1. badanie potrzeb kluczowych interesariuszy innowacji,
  2. projektowanie, rozwój i wdrażanie nowych programów i współpracy,
  3. connect & learning, czyli podnoszenie świadomości, zakotwiczanie i dostosowywanie.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to partner projektu  „Unlocking the potential of Mobility Innovation Ecosystem and Networks” i lider WP2 Expedite a holistic intelligence process. Liderem projektu jest Converty Univesity Services Ltd. Pozostałymi partnerami są: