Aktualności

Jesteśmy jednostką naukową kategorii A!

2017-10-17

jeteśmy jednostką naukową kategori AMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało ranking kategorii naukowych. Miło nam poinformować, że Poznański Park Naukowo-Technologiczny znalazł się wśród jednostek kategorii A! To nasz historyczny sukces!

Tym samym znaleźliśmy się w grupie 332 jednostek (na 993 oceniane), posiadających tę kategorię.

Jest to duży sukces i uznanie naszego dorobku naukowego, w tym badań, opracowanych patentów oraz działań na rzecz komercjalizacji. Do uzyskania tej prestiżowej kategorii przyczyniły się też nasze praktyczne działania, związane nie tylko z prowadzeniem prac badawczych, ale też artystycznych i edukacyjnych.

Przez ostatnie lata cieszyliśmy się statusem jednostki naukowej kategorii B. Podniesienie rankingu PPNT oznacza docenienie naszego rozwoju oraz rozszerzającego się wachlarza prowadzonych badań i oferowanych firmom a także uczelniom usług analitycznych oraz specjalistycznych.