Aktualności

Jesteśmy partnerem wiodącym w projekcie Interreg Europe!

2016-02-12

ppntpoznan_160212_jesteśmy partnerem wiodącym w projekcie interreg europePoznański Park Naukowo-Technologiczny został partnerem wiodącym projektu ESSPO (Efficient Support Services Portfolio for SME’s – efektywne zarządzanie systemem wsparcia dla MŚP), który realizowany będzie w ramach międzynarodowego programu unijnego Interreg Europe. Obecnie jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która będzie pełniła funkcję partnera wiodącego w tym programie!

Interreg, czyli współpraca regionów w Europie
Program Interreg Europe to jeden z programów transnarodowych Unii Europejskiej, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń lokalnych instytucji i samorządów europejskich. Współpraca ta z kolei ma prowadzić do wdrażania lepszych rozwiązań organizacyjnych na czterech polach tematycznych: badania i innowacje, zwiększenie konkurencyjności MŚP, gospodarka niskoemisyjna oraz środowisko i efektywność wykorzystania zasobów.

ESSPO, czyli współpraca na rzecz małych i średnich firm
W ramach programu Interreg Europe dofinansowany zostanie projekt ESSPO (Efficient Support Services Portfolio for SME’s – efektywne zarządzanie systemem wsparcia dla MŚP). Partnerem wiodącym projektu jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.

Projekt ESSPO skupia się na problemie niewystarczającego wpływu i efektywności prowadzonej w regionach polityki zwiększającej konkurencyjność MŚP, w szczególności pod kątem ich ekspansji na rynki krajowe i zagraniczne.

Po co ESSPO?
Projekt ESSPO ma na celu zwiększenie skuteczności rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających kompleksowy rozwój MŚP, a w szczególności wypracowanie metod, które:

  • rozwiną usługi wsparcia dla MŚP i dostosują je do bieżących potrzeb przedsiębiorstw,
  • wskażą narzędzia diagnostyczne pozwalające na właściwe dopasowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw,
  • będą kombinacją wsparcia różnego rodzaju (finansowego, doradczego, dostępu do infrastruktury, funduszy unijnych itp.),
  • zapewnią lepszą koordynację działań poszczególnych instytucji w procesie wsparcia przedsiębiorstwa,
  • podniosą jakość wsparcia dla MŚP

Realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r.

Rola Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
PPNT jest partnerem wiodącym projektu ESSPO. Żadna inna instytucja z Polski nie pełni takiej roli w programie Interreg Europe! Do zadań partnera wiodącego należy kompleksowa koordynacja działań pozostałych członków projektu oraz realizacja celów projektu w naszym regionie.

Członkami projektu ESSPO są instytucje z Belgi, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Estonii oraz Niemiec.