Aktualności

Już po konferencji „ESG w MŚP”!

2024-02-09
konferencji W czwartek 8 lutego odbyła się konferencja „ESG w MŚP – szanse i wyzwania”, której celem było zapoznanie przedsiębiorców z kwestiami zrównoważonego rozwoju. Na początku konferencji ekspertki PPNT wprowadziły uczestników w temat raportowania ESG. W dalszej części wydarzenia został on rozwinięty przez szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin. 

 

Wraz z PPNT, organizatorami konferencji była Polskia Agenca Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Akademia Nauk Stosowanych WSHiU, a partnerem wspierającym – firma Abrys. Cały dzień wydarzenia skupił się na dyskusjach oraz prezentacjach na temat ESG. Poruszono temat nie tylko obowiązków wiążących się z tym zagadnieniem, ale także możliwości, które oferuje. Podniesienie poziomu wiedzy pracowników, obniżenie kosztów działalności, czy zwiększenie szans na „zielone finansowania”, to tylko niektóre z nich.

Konferencja poruszała tematy od wprowadzenia do ESG, przez aspekty środowiskowe, aż po wpływ na decyzje zarządcze przedsiębiorstwa. Przytoczono inspirujące przykłady strategii biznesowej Locotransspeed, działań fundacji Firm Rodzinnych, czy zielonych rozwiązań dla miast.

W trakcie konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne. Poruszały one tematy praktycznego wdrażania GOZ w MŚP, współpracy z lokalną społecznością, a także roli oraz odpowiedzialności zarządu i pracowników za raportowanie.

ESG coraz bardziej wpływa na działanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zastosowanie rozwiązań ESG może pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność firmy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do głównego organizatora – PARP, WSHIU za gościnność oraz ABRYS za profesjonalną obsługę spotkania.