Aktualności

Konferencja „Klastry ważnym ogniwem rozwoju gospodarki regionu i zielonej transformacji”

2021-12-05
3 grudnia br., w siedzibie PPNT odbyła się konferencja „Klastry ważnym ogniwem rozwoju gospodarki regionu i zielonej transformacji”. Organizatorami wydarzenia był Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Wielkopolskie Centrum Klasteringu.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym – stacjonarnie w PPNT oraz online na platformie ClickMeeting. Uczestniczący w wydarzeniu goście, wymieniali się poglądami na tematy związane m.in. ze statusem Wielkopolskich Krajowych Klastrów Kluczowych, innowacyjnych rozwiązań klastrowych oraz ich rozwoju. Zwieńczeniem wydarzenia był panel dyskusyjny, którego głównym tematem był Przemysł 4.0 i digitalizacja klastrów.

Czym są klastry?

Klaster to dobrowolne powiązanie firm i instytucji działających w tej samej branży, które stanowią wobec siebie konkurencję, jednak dzięki wspólnej pracy w ramach klastra mają możliwość osiągania podobnych korzyści, np. uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi graczami działającymi na tym samym rynku. 

Waste-Klaster w PPNT

W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym funkcjonuje Waste-Klaster, którego podstawą działania jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, a zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Waste-Klaster powstał z myślą o budowaniu współpracy firm i instytucji działających w dziedzinie gospodarki odpadami, pozwalającej łączyć świat nauki i biznesu, wzmacniać innowacyjny potencjał oraz przewagę konkurencyjną na rynku.