Aktualności

Konsorcjum PPNT Hub-em Innowacji Cyfrowych !

2019-10-24

Obecnie obserwujemy zbliżającą się kolejną rewolucję w przemyśle zwaną Gospodarką 4.0. Polega ona na włączaniu cyfrowych rozwiązań do kolejnych sektorów gospodarki. O czwartej rewolucji przemysłowej mówi też Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które dziś wyłoniło zwycięzców konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019 – 2021 p.n. „Przemysł 4.0”

Jesteśmy dumni, że konsorcjum składające się z PPNT (lider),  Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice Sp. z o.o.” , Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firmy Apollogic sp. z o.o. zdobyło 3 miejsce w liście rankingowej, otrzymując dofinansowanie na działalność w zakresie świadczenia wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej ! Jesteśmy wśród pięciu wyłonionych DIHów (Digital Innovation Hub). Do konkursu zgłoszono 42 aplikacje.

W ramach konkursu poszukiwano ośrodków, które posiadają zdolność do pełnienia roli DIH-ów w celu  standaryzacji świadczonych  przez  nie  usług  niefinansowego  wsparcia  przedsiębiorców  w zakresie produktowej,   usługowej   oraz   organizacyjnej   transformacji,   przy   wykorzystaniu najnowocześniejszych  rozwiązań  technologicznych.  Naszą przewagą była bogata wiedza na temat wspierania przedsiębiorstw, kompetencje w obszarze technologii cyfrowych, kreowania nowych rozwiązań, wdrożeń i sprzedaży usług, liczne powiązania sieciowe z podmiotami sfery gospodarczej, naukowej, samorządowej oraz instytucjonalnej w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej. Ponadto nasz projekt łącząc najnowszą wiedzę kadry naukowej, doktorantów i studentów, z metodami kreatywnego myślenia, infrastrukturą do  zwinnego prototypowania oraz specjalistycznym doradztwem technologicznym i doświadczeniem wdrożeniowym, wypracuje metody odpowiadające na konkretne wyzwania przedsiębiorstw w obszarze transformacji cyfrowej.

DIH będzie adresował swoje usługi do przedsiębiorstw, które chcą utrzymać lub rozwinąć swoje przewagi konkurencyjne poprzez skorzystanie z transformacji cyfrowej. Skupimy się na:

  • dojrzałych przedsiębiorstwach, których potrzebą jest pozyskanie niezbędnych kompetencji, które umożliwią ocenianie opłacalności oraz wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych.
  • młodych firmach technologicznych, które powstały w oparciu o zaawansowane technologie cyfrowe. Firmy te często są dostawcami rozwiązań cyfrowych dla dojrzałych przedsiębiorstw.

W ramach działań przewiduje się m.in.:

  • kampanię promocyjno-informacyjną na temat technologii wchodzących w obszar Przemysłu 4.0.
  • doradztwo w zakresie analizy potencjału w obszarze wdrażania nowych technologii cyfrowych przez firmy, planowania biznesowego,
  • warsztaty praktyczne, seminaria specjalistyczne i branżowe,
  • testowanie prototypowych rozwiązań,
  • wdrażanie systemów.